LSI-USA

LSI – Language Studies International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1965 และมีโรงเรียนในเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลก คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษที่ LSI ในประเทศอังกฤษ แคนาดา อเมริกา มอลตา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ ทุกโรงเรียนมีความทันสมัย​​ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กว่า 40 ปี ที่ทางสถาบันได้สอนนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์มากมายทั่วโลก

ครูผู้สอนของ LSI มีทักษะการสอนที่เป็นเลิศ และเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับบริการที่เป็นมิตรและได้รับความช่วยเหลือ พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเรียนของคุณ เพราะจุดมุ่งหมายหลักของ LSI คือ นักเรียนทุกคนจะต้องได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเรียนที่นี่กับเรา

 • LSI teachers - ครูผู้สอนของ LSI ผ่านการคัดเลือกอย่างดี เป็นมืออาชีพและเป็นมิตรกับนักเรียน พร้อมที่จะช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของนักเรียน และด้วยความสามารและประสบการณ์ของครูผู้สอนจะเลือกใช้ วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน
 • Broad range of language course – ที่สถาบัน LSI มีหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริษัทเพื่อธุรกิจ  เรามีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับความต้องการของคุณ
 • Modern facilities - ศูนย์ภาษา LSI เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย​​และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายและใช้ความพยายามทั้งหมดในการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มที่
 • LSI accommodation - LSI ให้ความสำคัญในการจัดหาที่พักให้นักเรียนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ  โดยการคัดเลือกบ้านพักแบบโฮมสเตย์อย่างระมัดระวัง ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นมิตร บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสะดวกสบาย และนอกเหนือจากที่พักแบบโฮมสเตย์แล้ว เรายังมีหอพักของมหาวิทยาลัย (Halls of Residence) ซึ่งนักเรียนจะได้อาศัยอยู่กับนักเรียนต่างชาติที่มาจากทั่วโลก
 • Organised social and cultural programme – เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ของ LSI มีความยินดีที่จะแนะนำให้นักเรียนเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศที่คุณไปศึกษาอยู่ และยังแนะนำกิจกรรมที่นักเรียนสนใจเพื่อพักผ่อนหลังเลิกเรียน ในราคานักเรียนหรือบางกิจกรรมก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • International environment – ที่ LSI คุณจะได้พบกับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกและแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • Great locations – โรงเรียนสอนภาษาทั้งหมดของเราจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่องเที่ยว อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • Individual approach - ในวันแรกของการเรียนจะมีการทดสอบระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อที่จะสามารถจัดให้นักเรียนได้เรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของแต่ละคน และตลอดระยะเวลาเรียนนักเรียนสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อกับเจ้าหน้าที่แนะแนวได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการสมัครเรียนและการเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

Accreditation and Membership

logosfinal

หลักสูตร รายละเอียด
LSI Standard 20
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและสนุกสนานกับการทำกิจกรรมอื่นด้วย ในชั้นเรียนคุณจะได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บทเรียนครอบคลุมหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และทักษะในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน อาทิเช่น การแสดงละคร เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เหมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนช่วงเช้า
 • 20 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • ระดับภาษา: Beginner - Advanced (No Beginner in London Hampstead, Cambridge, Brighton, San Francisco/Berkeley, Boston และ Toronto)
 • ระยะเวลา 1 – 50 สัปดาห์
 • 1 บทเรียน: 50 นาที
 • เปิดสอนทุกแห่งที่ UK: London Central, London Hampstead, Brighton, Cambridge USA: New York, Boston, San Diego, San Francisco/Berkeley Canada: Toronto, Vancouver New Zealand: Auckland Australia: Brisbane
LSI Standard 18
หลักสูตรนี้คล้ายกับ LSI Standard 20 ต่างกันตรงที่หลักสูตรนี้เน้นการพูดมากกว่า เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนช่วงบ่าย
 • 18 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • ระดับภาษา: Intermediate – Advanced
 • ระยะเวลา 1 – 50 สัปดาห์
 • 1 บทเรียน: 50 นาที
 • เปิดสอนที่ UK: London Central, London Hampstead, Brighton
LSI Intensive 30 /
LSI Intensive 24
หลักสูตรนี้เน้นทักษะภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกด้านเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อศึกษาต่อ ซึ่งในช่วงเช้าบทเรียนจะเหมือนกับ LSI Standard 20 ส่วนในช่วงบ่ายเน้นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเพื่อความมั่นใจและความคล่องแคล่วที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเลือกเรียนหลักสูตร English for Business ในช่วงบ่ายสำหรับผู้ที่กำลังจะทำงาน หรือหลักสูตรเตรียมสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อก็ได้
 • 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ / 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ – เปิดสอนที่ Auckland & Brisbane เท่านั้น
 • ระดับภาษา: Beginner - Advanced (No Beginner in London Hampstead, Cambridge, Brighton, San Francisco/Berkeley, Boston and Toronto)
 • ระยะเวลา 1 – 50 สัปดาห์
 • 1 บทเรียน: 50 นาที
 • เปิดสอนทุกแห่งที่ UK: London Central, London Hampstead, Brighton, Cambridge USA: New York, Boston, San Diego, San Francisco/Berkeley Canada: Toronto, Vancouver New Zealand: Auckland Australia: Brisbane
International School Year Programme
(ISY)
หลักสูตร International School Year Programme (ISY)  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนภาษาใหม่ ๆ ในบรรยากาศและวัฒนธรรมใหม่ ๆ และรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก เราออกแบบแผนการเรียนให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความต้องการของคุณ ตามระดับภาษาปัจจุบันของคุณ และตามระยะเวลาการเรียนของคุณ ในศูนย์ LSI ส่วนใหญ่สามารถที่จะเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือ IELTS ควบคู่กับหลักสูตร ISY ได้ หรือหากนักเรียนต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สามารถเลือกเรียนหลักสูตร English for Business ควบคู่กับหลักสูตร ISY ด้วยได้ และนักเรียนที่เรียนหลักสูตร ISY ยังได้รับการแนะแนวในการศึกษาต่ออย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะแนะแนวด้านทักษะในการเรียน หรือแนะแนวการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย
 • 18, 20, 24 หรือ 30 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • ระดับภาษา: Beginner – Upper Intermediate (No Beginner in London Hampstead, Cambridge, Brighton, San Francisco/Berkeley, Boston และ Toronto)
 • ระยะเวลา: 24, 30, 36 หรือ 48 สัปดาห์
 • 1 บทเรียน: 50 นาที
 • ISY Intensive 30 – เปิดสอนทุกแห่งที่ UK: London Central, London Hampstead, Brighton, Cambridge / USA: New York, Boston, San Diego, San Francisco/Berkeley / Canada: Toronto, Vancouver / New Zealand: Auckland / Australia: Brisbane
 • ISY Intensive 24 – เปิดสอนที่ New Zealand: Auckland / Australia: Brisbane
 • ISY Standard 20 – เปิดสอนที่ UK: London Central, London Hampstead, Brighton, Cambridge / USA: New York, Boston, San Diego, San Francisco/Berkeley / Canada: Toronto, Vancouver
 • ISY Standard 18 – เปิดสอนที่ UK: London Central, London Hampstead, Brighton
Exam Preparation
IELTS, TOEFL iBT & TOEIC Courses
 • 24 หรือ 30 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • ระดับภาษา: Intermediate ขึ้นไป
 • ระยะเวลา: 4, 8 หรือ 12 สัปดาห์
 • อายุขั้นต่ำ: 16 ปี
 • 1 บทเรียน: 50 นาที
หลักสูตรนี้เน้นหลักไวยากรณ์อังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ และทักษะภาษาอังกฤษ 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยเน้นทักษะในการเรียนและการทำข้อสอบ สิ่งที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรนี้:
 • โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • การขยายคำศัพท์
 • ทักษะในการเรียน
 • ทักษะการทำข้อสอบ IELTS, TOEFL iBT หรือ TOEIC ให้ได้คะแนนสูง
English for Academic Purposes
(EAP)
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจะช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น เพื่อพัฒนาทักษะให้ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต้องการ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร General English โดยเน้นทักษะเชิงวิชาการ กับหลักสูตร Exam Preparation เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษดีพอสมควร ตั้งแต่ Intermediate ขึ้นไป ส่วนนักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร General English จนถึงเกณฑ์เข้าเรียนหลักสูตร EAP ได้
 • 30 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • ระดับภาษา: Intermediate – Advanced
 • ระยะเวลา: 4 – 48 สัปดาห์
 • อายุขั้นต่ำ: 16 ปี
 • 1 บทเรียน: 50 นาที
University Preparation Programme
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นอกจากการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่เข้มข้นแล้ว เจ้าที่หน้าที่แนะแนวทางวิชาการของสถาบันยังช่วยนักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เหมาะสม และให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการสมัครตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งยังช่วยออกแบบแผนการเรียนให้นักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะให้ตรงตามความต้องการ และคอยตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริการพิเศษสำหรับหลักสูตรนี้:
 • แนะแนวทางวิชาการและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเดินทางมาถึงที่ LSI
 • จดหมายรับเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไข (Conditional letters of admission) จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
 • ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล
 • ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร ได้แก่ การกรอกใบสมัคร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ รวมไปถึงการแนะแนวช่วยเหลือในการสมัครกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ LSI
 • แนะนำและช่วยเหลือในการขอต่อวีซ่า ยกเว้นที่ประเทศอังกฤษ
สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย:
 • ทักษะในการทำวิจัยและการนำเสนองาน
 • วิธีการปฏิบัติตนและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเชิงวิชาการ
 • ทักษะและเทคนิคการสอบ
 • ทักษะการเขียนเรียงความ รวมทั้งการคิดเชิงวิพากษ์และการพัฒนาและนำเสนอข้อโต้แย้ง
 • หลักสูตรทางเลือกได้แก่: English for Academic Purposes / Cambridge English Language Assessment courses / IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, Business English
download
LSI – Brochure 2013
LSI – University Preparation Brochure
LSI – Accommodation in the USA