Intrax International Institute

Intrax

Intrax International Institute เป็นสถาบันสอนภาษานานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1980 และรองรับจำนวนนักเรียนกว่า 8,000 คนจากทั่วโลกในแต่ละปี ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของสถาบัน ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ T0EFL หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และหลักสูตรการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

Intrax เท่านั้นที่สามารถรับประกันได้ว่า คุณจะได้ใช้เวลาในสหรัฐอเมริกาอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด
 • พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ - ใช้เวลาถึง 75% ในชั้นเรียนเพื่อเน้นทักษะการพูด
 • พบปะกับชาวอเมริกัน - ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนกับคนฝึกงานชาวอเมริกันทุกสัปดาห์
 • พัฒนาอาชีพของคุณ - หาประสบการณ์ทางอาชีพกับบริษัทอเมริกัน
 • นำเสนอความสำเร็จของคุณ - แสดงทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้ ผลการสอบ และประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของคุณโดยใช้ระบบแสดงผลงานออนไลน์ 


AAIEP   WYSTC   WYSEC   ALTO   ACCET   TOEFL   TESOL.

ขั้นตอนง่าย ๆ สู่ความสำเร็จกับ Intrax
1.  เลือกโปรแกรมของคุณด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือทักษะทางวิชาชีพ
โปรแกรมทักษะทางวิชาชีพและโปรแกรมการใช้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติของเราได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและประสบความสำเร็จทางอาชีพ
โปรแกรมการใช้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
 • General English (ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)
 • การเตรียมตัวสอบ TOEFL
 • การเตรียมสอบ Cambridge
โปรแกรมทักษะทางวิชาชีพ
 • Business English (ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)
 • ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ด้าน: การตลาดและการโฆษณา การบริหารธุรกิจ การบริหารโครงการและการพัฒนาอาชีพ
2.  เพิ่มวิชาเลือกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
เพิ่มวิชาเลือกหนึ่งหรือสองวิชาต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะที่คุณต้องการ
 • Experience America (ประสบการณ์ในอเมริกา)
 • Pronunciation & Correction (การออกเสียงและการแก้ไขให้ถูกต้อง)
 • Speaking Fluency (การพูดอย่างคล่องแคล่ว)
 • Computer Skills (ทักษะทางคอมพิวเตอร์)
 • Career Preparation (การเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ)
 • Writing & Grammar (การเขียนและไวยากรณ์)
 • Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ)
 • Test Preparation Lab (การเตรียมการทดสอบในห้องปฏิบัติการ)
 • Popular English (ภาษาอังกฤษสมัยใหม่)
3.  สร้างประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง
ฝึกภาษาอังกฤษที่บริษัทของสหรัฐอเมริกาหรือเพิ่มบทเรียนส่วนตัวกับครูที่คุณชอบ
กิจกรรมการเตรียมพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ
 • ฝึกภาษาอังกฤษที่บริษัทของสหรัฐอเมริกา
Private Lessons (บทเรียนส่วนตัว)
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับครูผู้สอนที่คุณชอบ
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วขึ้นกับหลักสูตรใหม่ของเราซึ่งมุ่งเน้นทักษะการพูดเชิงปฏิบัติ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนกับผู้ฝึกงานชาวอเมริกันทุกสัปดาห์ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่งได้รับการปรับปรุงและออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับการเรียนการสอนในปี 2011 ครอบคลุมทั้งเนื้อหาบทเรียน  หัวข้อการเรียน และสื่อการสอน ทำให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยจะเน้นพัฒนาทักษะการพูดที่นำไปใช้ได้จริง และฝึกสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

โครงสร้างหลักสูตร
 • Standard = 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
 • Intensive = 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 1 วิชา
 • Super = 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 2 วิชา
ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรGeneral English
 • ใช้เวลาในห้องเรียนมากถึง 75% กับการเน้นฝึกทักษะการพูด
 • เรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วด้วยการฝึกฝนกับเจ้าของภาษาโดยตรงในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์
 • พัฒนาทักษะภาษาจนครบ 10 ระดับตามหลักสูตร
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน

หลักสูตรเตรียมสอบ iBT TOEFL (TOEFL/iBT Preparation)

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษแบบสากล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนต่อหรือทำงาน  ซึ่ง TOEFL เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ใช้วัดความพร้อมทางภาษาของบุคคลในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือประกอบอาชีพ  ซึ่งสถาบันภาษา Intrax ทุกสาขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร
 • Standard = 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
 • Intensive = 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 1 วิชา
 • Super = 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 2 วิชา
ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร
 • การฝึกทำข้อสอบในแต่ละสัปดาห์กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเหมือนอยู่ในสนามสอบจริง
 • เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคพิชิตข้อสอบ เพื่อทำคะแนนให้ดียิ่งขึ้น
 • บรรลุคะแนนสอบที่ต้องการ นำไปเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในประวัติส่วนตัวของคุณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของสถาบัน Intrax เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจ ทั้งนี้คุณจะได้เรียนและฝึกใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในวงการต่าง ๆ

โครงสร้างหลักสูตร
 • Standard = 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
 • Intensive = 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 1 วิชา
 • Super = 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 2 วิชา
ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรBusiness English
 • เรียนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปให้ให้เกิดประโยชน์ในแวดวงอาชีพต่าง ๆ
 • เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ว่า ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อใดและอย่างไร ในสภาพแวดล้อมการทำงานของโลกธุรกิจ
 • ฝึกฝนทักษะทั้งการอ่าน เขียน ฟัง พูด  ไวยากรณ์และคำศํพท์ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ เช่น  ในที่ประชุม เจรจาทางธุรกิจ หรือ การทำงานเป็นทีม
 • บรรลุเป้าหมายโครงการและกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อบันทึกลงในประวัติของคุณ
 • เรียนรู้การใช้ภาษาในสถานที่ทำงาน จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทและองค์กรสัญชาติอเมริกัน

หลักสูตร Professional Certificates

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาเส้นทางอาชีพ และพัฒนาผลงานสู่ระดับมืออาชีพ คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดทางธุรกิจและการปรับใช้ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยการทำงานเป็นทีมและกรณีศึกษาทางธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
 • Standard = 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
 • Intensive = 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 1 วิชา
 • Super = 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ / จันทร์ – พฤหัสบดี / ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย + วิชาเลือก 2 วิชา
ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรProfessional Certificates
 • เรียนรู้และสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน จากการทัศนศึกษาและอบรมโดยวิทยากร
 • ปรับใช้ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง และคำศัพท์ การอภิปรายในชั้นเรียน การทำงานเป็นทีม และกรณีศึกษา
 • การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การเขียนและการนำเสนอ
 • สร้างผลงานและกรณีศึกษาเพื่อนำไปเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในประวัติส่วนตัวของคุณ
สิ่งที่จะได้เรียน
MARKETING & ADVERTISING
(5 weeks)
(Levels 7-10)
- Product development, lifecycle and planning
- How to develop sales, promotion and advertising strategies
PROJECT MANAGEMENT
(4 weeks)
(Levels 7-10)
- Managing schedules, budgets, risks
- How to build a business case
- How to assess new projects
- How to track and communicate progress
BUSINESS MANAGEMENT
(4 weeks)
(Levels 7-10)
- The role of managment and leadership within an organization
- How to develop your own leadership skills
- How to cultivate professional relationships
CAREER DEVELOPMENT
(4 weeks)
(Levels 7-10)
- How to communicate better in multi-cultural environments
- Discover your career interests and strengths
- Explore your own managment style
download
Intrax – English Brochure 2013
Intrax – Thai Brochure 2013
Intrax – Promotion 2013