ILSC-USA

ILSC
  • ห้องเรียนขนาดเล็ก - ด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนได้ดี และนอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้สนิทสนมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้มากขึ้น
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมช่วยเหลือคุณ - คณะอาจารย์ของ ILSC ได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ทุกท่านมีทักษะความสามารถในการกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนตลอดการเรียน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาและด้านสังคม เพื่อความสำเร็จของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
  • หลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย - นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยเลือกจากหลากหลายหลักสูตรเช่น การสื่อสาร, ธุรกิจ, การตลาด, หลักสูตรเตรียมสอบ, การพูดต่อสาธารณะชน และหลักสูตรอื่น ๆ โดย ILSC จะช่วยดูแลให้คุณเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการและเหมาะสมกับสำหรับระดับภาษาของคุณ
  • นักเรียนเป็นศูนย์กลาง - เราเชื่อว่านักเรียนจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจ ดังนั้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเราจึงมีการผสมผสานของโครงสร้างและความยืดหยุ่น ซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างอิสระและประสบความสำเร็จ
  • กฎการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น - การศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นโอกาสดีที่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษ ILSC ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาในออสเตรเลียให้มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณมากที่สุด เราจึงมีนโยบายที่เข้มงวดโดยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวในการติดต่อสื่อสารภายในบริเวณโรงเรียน
  • กิจกรรมที่น่าตื่นเต้น - หลักสูตรการเรียนที่ ILSC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะทางภาษาให้มากที่สุด กิจกรรมของ ILSC ช่วยทำให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น การเข้าร่วม Club และ Workshop หรือร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนและวันหยุดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้พบเพื่อน ๆ และได้รับประสบการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ACCET

ILSC SF - Classroom 1
ILSC SF - Classroom 2
ILSC SF - Computer Lab
ILSC SF - Entrance
ILSC SF - Lounge 1
ILSC SF - Lounge 2

University Pathway Program

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร University Pathway Program จะเตรียมความพร้อมทั้งทักษะเชิงวิชาการและทักษะทางภาษา ที่จะช่วยให้คุณศึกษาต่อได้อย่างราบรื่นในสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเรา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา และระดับปริญญา โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผลทดสอบทางภาษา ไม่ว่าจะเป็น TOEFL หรือ IELTS

Youth and Counsellor in Training Program

ILSC San Francisco มีหลักสูตรสำหรับเยาวชนอายุ 13 – 17 ปีโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียนภาษาในช่วงเช้า และเ้ข้าร่วมกิจกรรมหรือการผจญภัยในช่วงบ่ายและวันหยุด ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไปพร้อม ๆ กัน

English on the Road San Francisco

ยกห้องเรียนออกมาสู่ท้องถนน! เรียนและสนุกตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือมากกว่า กับการเรียนภาษาอังกฤษ ตามด้วยการท่องเที่ยว California 7 วัน คุณจะสนุกไปกับการท่องเที่ยวอย่างไม่รู้จักเหนื่อยไปกับเพื่อนนักเรียน ILSC คนอื่น ๆ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น Santa Barbara, Los Angeles, Disneyland, Las Vegas, the Grand Canyon และ Yosemite National Park

download
ILSC-USA Brochure