เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกาเรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
ELS
General English
25 ชม./สัปดาห์
฿140,616
฿265,608
฿374,976
63 Campuses in USA
 • Fort Smith, AR
 • Berkeley, CA
 • La Verne, CA
 • San Diego, CA
 • San Francisco-Downtown,CA
 • San Francisco-North Bay, CA
 • Santa Barbara, CA
 • Santa Cruz, CA
 • Santa Monica, CA
 • Silicon Valley, CA
 • Thousand Oaks, CA
 • Denver, CO
 • New Haven, CT
 • Washington, DC
 • Melbourne, FL
 • Miami, FL
 • Orlando, FL
 • St. Petersburg, FL
 • Tampa, FL
 • Atlanta, GA
 • Honolulu, HI
 • Pocatello, ID
 • Chicago, IL
 • DeKalb, IL
 • Fort Wayne, IN
 • Indianapolis, IN
 • Ruston, LA
 • Boston-Downtown, MA
 • Boston-Newton, MA
 • Grand Rapids, MI
 • St. Paul, MN
 • St. Louis, MO
 • Charlotte, NC
 • Grand Forks, ND
 • Plymouth, NH
 • Teaneck, NJ
 • Las Vegas, NV
 • Garden City, NY
 • Juilliard School, NY
 • NY-Manhattan, NY
 • NY-Riverdale, NY
 • Rochester, NY
 • Cincinnati, OH
 • Cleveland, OH
 • Columbus, OH
 • Oklahoma City, OK
 • Portland, OR
 • Philadelphia, PA
 • Pittsburgh, PA
 • Bristol, RI
 • Clemson UCG, SC
 • Johnson City, TN
 • Nashville, TN
 • Dallas, TX
 • Houston, TX
 • Houston-Clear Lake, TX
 • Lubbock, TX
 • San Antonio, TX
 • Fredericksburg, VA
 • Seattle, WA
 • Tacoma, WA
 • Milwaukee, WI
 • Laramie, WY

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
KaplanKaplan International Colleges
21 Campuses in USA
 • Illinois Institute of Technology, IL
 • Highline Community College, WA
 • Irvine Valley College, CA
 • Santa Barbara City College, CA
 • Whittier College, CA
Intensive English
IELTS Preparation
English for Academic Purposes
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿113,460
฿215,760
฿323,640
 • Boston, MA
 • Harvard Square, MA
Intensive English
IELTS Preparation
English for Academic Purposes
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿117,180
฿219,480
฿329,220
 • New York Midtown, NY
 • New York East Village, NY
 • Philadelphia, PA
 • Washington, DC
 • Miami, FL
 • Chicago, IL
 • Seattle, WA
 • Portland, OR
 • San Francisco, CA
 • Berkeley, CA
 • San Diego,CA
 • Los Angeles Westwood, CA
Intensive English
English for Academic Purposes
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿117,180
฿219,480
฿329,220
 • Northeastern University, MA
Intensive English
IELTS Preparation
English for Academic Purposes
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿165,540
฿286,440
฿429,660
 • New York Empire State, NY
Intensive English
IELTS Preparation
English for Academic Purposes
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿169,260
฿293,880
฿440,820

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
FLS International – Citrus College Campus
FLS International
Intensive English
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
FLS International - Marymount College Campus
 FLS International
Intensive English
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Intrax International Institute
Intrax International Institute
Intensive English
19 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 30 / ISY 30
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
ILSC – USA
ILSC - USA
Intensive English
23.33
ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Intrax
Intrax
Intensive English
19 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 30 / ISY 30
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
FLS International – Boston Commons
FLS International
Intensive English
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 30 / ISY 30
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 30 / ISY 30
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Intrax
Intrax
Intensive English
19 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
FLS International - Las Vegas Institute Campus
FLS International
Intensive English
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
FLS International - Tennessee Tech University Campus
FLS International
Intensive English
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อเมริกา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
FLS International - Lock Haven University Campus
 FLS International
Intensive English
25 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา