เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษเรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Academic Term /
Exam Preparation
22.5 ชม./สัปดาห์
฿138,000
฿258,000
฿373,392
ISIS Education
ISIS Education
General English
20 ชม./สัปดาห์
฿100,800
฿179,280
฿260,784
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿116,600
฿214,800
฿322,200
Language Studies International (LSI) – Central
Language Studies International (LSI)
Standard 20 /
ISY 20
16.66 ชม./สัปดาห์
฿105,600
฿195,360
฿293,040
Language Studies International (LSI) – Hampstead
Language Studies International (LSI)
Standard 20 /
ISY 20
16.66 ชม./สัปดาห์
฿100,320
฿184,800
฿277,200
Malvern House London
Malvern House
Intensive English
18.75 ชม./สัปดาห์
฿100,596
฿152,100
฿211,284
South Thames College
South Thames College
Academic English +
Writing (Top-up)
21 ชม./สัปดาห์
฿75,000
-
฿169,200
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Academic Term /
Exam Preparation
22.5 ชม./สัปดาห์
฿138,000
฿258,000
฿373,392

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿100,200
฿183,600
฿275,400
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Standard 20 /
ISY 20
16.66 ชม./สัปดาห์
฿105,600
฿195,360
฿293,040

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
ISIS Education
ISIS Education
General English
IELTS Preparation
Young Learners Program
23 ชม./สัปดาห์
฿90,720
฿161,352
฿234,072
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿100,200
฿240,000
฿360,000

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿100,200
฿240,000
฿360,000

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿100,200
฿240,000
฿360,000

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Academic Term /
Exam Preparation
22.5 ชม./สัปดาห์
฿138,000
฿258,000
฿373,392
ISIS Education
ISIS Education
General English
20 ชม./สัปดาห์
฿90,720
฿161,352
฿234,702
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Standard 20 /
ISY 20
16.66 ชม./สัปดาห์
฿100,320
฿184,800
฿277,200
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Academic Term /
Exam Preparation
22.5 ชม./สัปดาห์
฿138,000
฿258,000
฿373,392

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿102,600
฿188,400
฿282,600

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿102,600
฿188,400
฿282,600

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿102,600
฿188,400
฿282,600

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿102,600
฿188,400
฿282,600

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่อังกฤษ

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
General English
15 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿103,680
฿188,160
฿282,240

เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ