Singapore Summer Camp 2015

Singapore Summer Camp 2015

Singapore Summer Camp 2015 1 week (11-17 October 2015)

โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ 2558
สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (11-17 ตุลาคม 2558)

ปิดเทอมนี้ ไปสนุกให้สุดเหวี่ยงกับ Summer Camp in Singapore

จุดเด่นของโครงการ
  1. เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speaker)
  2. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน เพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
  3. เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ มีโอกาสฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับนักเรียนต่างชาติ
  4. D’ Resort เป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทแห่งเดียวของสิงคโปร์ที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมด
  5. ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้ความรู้และความเพลิดเพลิน
  6. เดินทางปลอดภัยด้วยรถโค้ชตลอดโปรแกรม พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยผู้มีประสบการณ์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 1 สัปดาห์

ในช่วงเช้าเรียนภาษาอังกฤษวันจันทร์-พฤหัส 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ถูกต้องและรวดเร็ว ในช่วงบ่ายทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

Singapore Summer Camp 2015 - 1
Singapore Summer Camp 2015 - 1
Singapore Summer Camp 2015 - 2
Singapore Summer Camp 2015 - 2
Singapore Summer Camp 2015 - 3
Singapore Summer Camp 2015 - 3
Singapore Summer Camp 2015 - 4
Singapore Summer Camp 2015 - 4
Singapore Summer Camp 2015 - 5
Singapore Summer Camp 2015 - 5
Singapore Summer Camp 2015 - 6
Singapore Summer Camp 2015 - 6
Singapore Summer Camp 2015 - 7
Singapore Summer Camp 2015 - 7
Singapore Summer Camp 2015 - 8
Singapore Summer Camp 2015 - 8
Singapore Summer Camp 2015 - 9
Singapore Summer Camp 2015 - 9
Singapore Summer Camp 2015 - 10
Singapore Summer Camp 2015 - 10
Singapore Summer Camp 2015 - 11
Singapore Summer Camp 2015 - 11
Singapore Summer Camp 2015 - 12
Singapore Summer Camp 2015 - 12
Singapore Summer Camp 2015 - 13
Singapore Summer Camp 2015 - 13
Singapore Summer Camp 2015 - 14
Singapore Summer Camp 2015 - 14
Singapore Summer Camp 2015 - 15
Singapore Summer Camp 2015 - 15
Singapore Summer Camp 2015 - 16
Singapore Summer Camp 2015 - 16
Singapore Summer Camp 2015 - 17
Singapore Summer Camp 2015 - 17
Singapore Summer Camp 2015 - 18
Singapore Summer Camp 2015 - 18
Singapore Summer Camp 2015 - 19
Singapore Summer Camp 2015 - 19
Singapore Summer Camp 2015 - 20
Singapore Summer Camp 2015 - 20
Singapore Summer Camp 2015 - 21
Singapore Summer Camp 2015 - 21
Singapore Summer Camp 2015 - 22
Singapore Summer Camp 2015 - 22
Singapore Summer Camp 2015 - 23
Singapore Summer Camp 2015 - 23
Singapore Summer Camp 2015 - 24
Singapore Summer Camp 2015 - 24
Singapore Summer Camp 2015 - 25
Singapore Summer Camp 2015 - 25
Singapore Summer Camp 2015 - 26
Singapore Summer Camp 2015 - 26
Singapore Summer Camp 2015 - 27
Singapore Summer Camp 2015 - 27
Singapore Summer Camp 2015 - 28
Singapore Summer Camp 2015 - 28
Singapore Summer Camp 2015 - 29
Singapore Summer Camp 2015 - 29
Singapore Summer Camp 2015 - 30
Singapore Summer Camp 2015 - 30
Singapore Summer Camp 2015 - 31
Singapore Summer Camp 2015 - 31
Singapore Summer Camp 2015 - 32
Singapore Summer Camp 2015 - 32
Singapore Summer Camp 2015 - 33
Singapore Summer Camp 2015 - 33
Singapore Summer Camp 2015 - 34
Singapore Summer Camp 2015 - 34
Singapore Summer Camp 2015 - 35
Singapore Summer Camp 2015 - 35
Singapore Summer Camp 2015 - 36
Singapore Summer Camp 2015 - 36
Singapore Summer Camp 2015 - 37
Singapore Summer Camp 2015 - 37
Singapore Summer Camp 2015 - 38
Singapore Summer Camp 2015 - 38
Singapore Summer Camp 2015 - 39
Singapore Summer Camp 2015 - 39
Singapore Summer Camp 2015 - 40
Singapore Summer Camp 2015 - 40