NZLC

New Zeland Language Centres (NZLC)

New Zealand Language Centres (NZLC) ก่อตั้งขึ้นในปี ค. ศ. 1984 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรหลากหลายที่มีคุณภาพให้เลือกเรียน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันอีกด้วย เปิดสอนนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก และที่สำคัญ NZLC เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรกลุ่มโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพของนิวซีแลนด์ (English New Zealand)

NZLC ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรรับรองการศึกษาของนิวซีแลนด์ หรือ NZQA และอยู่ภายใต้การดูแลของ The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติในการดูแลนักเรียนนานาชาติ เพื่อสนับสนุนนักเรียนด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วิทยาเขตของ NZLC ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของนิวซีแลนด์ คือ เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) และเมืองเวลลิงตัน (Wellington) (ส่วนวิทยาเขตในเมือง ไครสต์เชิร์ช นั้นตอนนี้ยังปิดทำการอยู่หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว) เมืองใหญ่ในนิวซีแลนด์นั้น ถ้าเทียบกับเมืองอื่น ๆ ในทั่วโลกแล้วก็ยังจะเป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ ผู้คนที่นี่มีความเป็นมิตรและเป็นกันเอง แต่คุณจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เทียบเท่ากับเมืองขนาดใหญ่ได้ที่นี่

NZLC เน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียน และทุก ๆ 5 อาทิตย์ คุณครูของนักเรียนจะให้นักเรียนจัดทำกิจกรรมเฉพาะในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนในห้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้นักเรียนจะเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ และจะได้ตรวจสอบวิธีการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองในระหว่างเวลาเรียนอีกด้วย

ทำไมต้องเรียนที่ NZLC?
 • มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติกว่า 25 ประเทศ
 • สถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันที่ยอดเยี่ยม
 • รับประกันคุณภาพการเรียนการสอน
 • มีความหลากหลายของหลักสูตรให้เลือกเรียน
 • มีบริการที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน
 • มีหลักสูตรติวเข้มตัวต่อตัว
 • มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ
 • มีหลักสูตรเป็นแพคเกจที่ดีเหมาะสำหรับความต้องการของแต่ละคน
 • มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร อบอุ่น และเป็นกันเอง
 • วิทยาเขตทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีมาตรฐานสูงในการอยู่อาศัยและราคาไม่แพงมาก

Accreditation and Membership
English NZ NZLC 30 yearsStudy Ttravel Magazine Star Award
download
NZLC – Brochure 2014
NZLC – Enrolment Form 2014
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษทุกระดับ (Beginner – Advanced)
 • พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้ได้จริง และสนุกสนาน
 • มีการสอบวัดระดับพัฒนาการ และแนะนำทางวิชาการทุกสัปดาห์
 • มีบรรยากาศการเรียนที่คอยสนับสนุน ให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ช่วยนักเรียนในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของชาวนิซีแลนด์ด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ
 • สอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และคอยช่วยเหลืออย่างดี
 • ทำให้นักเรียนมีเพื่อนจากทุกมุมโลก

NZLC - General English


หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (Intensive IELTS)
 • สอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอน IELTS เป็นอย่างดี
 • สถาบัน NZLC เป็นสนามสอบ IELTS ที่ได้รับการอนุญาต
 • หลักสูตรมี 3 ระดับ ให้นักเรียนได้เรียนตามระดับภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล (ต้องมีนักเรียนครบตามจำนวนจึงจะเปิดสอน) IELTS 1: Band 4-5, IELTS 2: Band 5-6 และ IELTS 3: Band 6 +
 • หลักสูตร Intensive IELTS ออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาคะแนนสอบเพิ่มขึ้น 0.5 คะแนน ใน 5 สัปดาห์
 • มีสื่อการเรียนให้นักเรียนฝึกหัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรียนในชั้นเรียน

NZLC - IELTS Entry RequirementsNZLC - IELTS

download
NZLC - IELTS Booklet

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL (TOEFL Preparation)

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL มีระยะเวลา 5 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบให้ได้คะแนนสูง การสอบนี้เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับสูง

NZLC - TOEFL

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Young Learners)

NZLC ได้การรับรองจาก NZQA ในการเปิดรับนักเรียนรุ่นเยาว์ อายุ 11 – 17 ปี สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 และ 17 ปี อาจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (General English) หรือหลักสูตรเชิงวิชาการ (Academic Course) ตามแต่ดุลยพินิจของแผนกวิชากาารของสถาบันกรมวิชาการ

บริการสำหรับ Young Learners
 • คอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการจัดหาที่พักแบบ Homestay
 • บริการรถรับที่สนามบิน
 • มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาเดียวกันให้ความช่วยเหลือนักเรียน
 • บริการแนะนำให้ความรู้ทางวิชาการ
 • มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
 • มีบริการเสริมในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยมืออาชีพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ / หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนมัธยม
(Full-time English / High School Preparation)

หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่เป็นมิตร สนุกสนาน และกระตือรือร้น โดยเน้นการสื่อสารกับนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนจะถูกกระตุ้นเพื่อให้ได้ฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วิธีการสอนจะเน้นทักษะพื้นฐาน (อ่าน เขียน ฟัง และพูด) คำศัพท์ และไวยากรณ์อังกฤษ ในรูปแบบที่อยู่ในความสนใจและมีแรงจูงใจสำหรับเด็ก รวมไปถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนโรงเรียนมัธยม เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ กีฬา บัญชี คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และนอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ฝึกฝนการโต้วาที การนำเสนองาน และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษอีกด้วย

NZLC จะคอยดูแลแนะนำนักเรียนในการหาโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ที่เหมาะสม ครูผู้สอนจะประเมินผลการเรียนและเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาทักษะที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนักเรียนจะได้รับจดหมายแนะนำ หรือ Academic Recommendation Letter เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์ได้

NZLC - YL GE & HSP

หลักสูตรภาษาอังกฤษ + กิจกรรม (English + Activities)

เรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าและท่องเที่ยวสำรวจเมืองในช่วงบ่ายกับกิจกรรมและการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้ได้เป็นระยะเวลา 1 – 5 สัปดาห์ หากต้องการเรียนนานกว่านี้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรควบไปด้วยได้ เช่น หลักสูตร English + Activities กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนมัธยมก็ได้

NZLC - YL English + Activities

ตัวอย่างตารางกิจกรรม

NZLC - YL English + Activities Calendar