เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Auckland Edinburgh College (AEC)
Auckland Edinburgh College (AEC)
General English
23 ชม./สัปดาห์
฿105,000
฿210,000
฿288,000
AWI International Education Group
AWI International Education Group
General English
20.5 ชม./สัปดาห์
฿90,000
฿180,000
฿270,000
Coromandel Outdoor Language Centre
Coromandel Outdoor Language Centre
General English
21 ชม./สัปดาห์
฿118,500
฿237,000
฿355,500
Dominion English Schools
Dominion English Schools
Intensive English
20 ชม./สัปดาห์
฿90,000
฿157,500
฿225,000
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
Intensive English
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿96,000
฿180,000
฿270,000
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 24
20 ชม./สัปดาห์
฿97,500
฿150,000
฿216,000
New Zealand Language Centres (NZLC)
New Zeland Language Centres (NZLC)
General English
IELTS Preparation
Young Learners Program
23 ชม./สัปดาห์
฿75,000
฿150,000
฿225,000
St George Institute of Learning
St. George Institute of Learning
General English
20 ชม./สัปดาห์
฿78,000
฿150,000
฿225,000

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Kaplan International Colleges
Kaplan International Colleges
Intensive English
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿96,000
฿180,000
฿270,000
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 24
20 ชม./สัปดาห์
฿97,500
฿150,000
฿216,000
New Zealand Language Centres (NZLC)
New Zeland Language Centres (NZLC)
General English
IELTS Preparation
Young Learners Program
23 ชม./สัปดาห์
฿75,000
฿150,000
฿225,000

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
New Zealand Language Centres (NZLC)
New Zeland Language Centres (NZLC)
General English
IELTS Preparation
Young Learners Program
23 ชม./สัปดาห์
฿75,000
฿150,000
฿225,000

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
Pacific International Hotel Management School (PIHMS)
Pacific International Hospitality Management School (PIHMS)
PIHMS Certificate in English
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
฿105,000
฿210,000
฿315,000

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์