New Zealand

NZ Flag
ภูมิประเทศ

นิวซีแลนด์ (New Zealand) หมายถึง “ดินแดนแห่งทิวเมฆสีขาว” หรือ The Land of The Long White Cloud เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 268,021 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ และมีเกาะเล็ก ๆ ทางใต้ของสองเกาะแรกคือ เกาะสจ๊วต

ในเกาะเหนือมีภูเขาไฟ ซึ่งมี 3 แห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีธารน้ำร้อน น้ำพุร้อน พื้นที่ราบซึ่งอุดมสมบูรณ์เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หาดทราย ทะเลสาบขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่วนในเกาะใต้มีเทือกเขาเซาท์เธอร์นแอลป์ ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาและฟยอร์ด

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเหนือ โดยมีทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือ นิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา มหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด และมีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Lord Of The Ring และ The Last Samurai

NZ Map

เมืองสำคัญ
Auckland
อยู่ในเกาะเหนือ เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศประมาณ 1,377,200 คน หรือประมาณ 31% ของประชากรทั้งประเทศ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับที่ 3 ของโลกในปี 2011 ทั้งยังเป็นศูนย์รวมทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วย
Wellington
เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขา บริเวณตอนปลายสุดของเกาะเหนือรายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึก Wellington เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม” มีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย ศูนย์แสดงผลงานด้านศิลปะ (Art Gallery) โรงละคร และทิวทัศน์รอบเมืองที่งดงามเหนือคำชมใด ๆ เมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า “Windy City” เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน มีประชากรประมาณ 393,400 คน นับเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจาก Auckland
Christchurch
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะใต้ มีประชากรประมาณ 380,900 คน
Hamilton
206,400
Napier-Hastings
124,800
การเมืองการปกครอง

ประเทศนิวซีแลนด์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และมีตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนพระองค์ในนิวซีแลนด์

รัฐธรรมนูญของนิวซีแลนด์เป็นแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือไม่มีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่บัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครอง แต่จะมีกฎหมายอื่นๆ หลายฉบับมาประกอบกัน เช่น Constitution Act 1986 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ได้รวบรวมเอาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กระจัดกระจายอยู่มาบัญญัติไว้ด้วยพระราชบัญญัติเลือกตั้ง เป็นต้น แต่พระราชบัญญัติเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติ รัฐสภาของนิวซีแลนด์เป็นระบบสภาเดี่ยว

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงบริสุทธิ์ไร้มลพิษ เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก – กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ – เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ – เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt. Cook

 
 
เกาะเหนือ
เกาะใต้
ฤดูร้อน
ธ.ค. – ก.พ.
16°C – 25°C
13°C – 22°C
ฤดูใบไม้ร่วง
มี.ค. – พ.ค.
13°C – 19°C
7°C – 17°C
ฤดูหนาว
มิ.ย. – ส.ค.
8°C – 13°C
2°C – 10°C
ฤดูใบไม้ผลิ
ก.ย. – พ.ย.
1°C – 17°C
7°C – 17°C
ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) เป็นชาวผิวเหลือง ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์ ประชากรของประเทศนิวซีแลนด์ที่เรียกกันทั่วไปว่า “ชาวกีวี” ในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 4 ล้านคน 75% ของประชากรอาศัยอยู่ทางเกาะเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโอ๊คแลนด์

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถจากประเทศต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์มีสังคมที่ผสมผสานไปด้วยผู้คนจากหลายชาติ หลายภาษา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว กว่า 30,000 คนต่อปี

นอกจากนี้นิวซีแลนด์เป็นประเทศแห่งการกีฬาและการสันทนาการ ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยม ได้แก่ รักบี้ คริกเก็ต เน็ตบอล บาสเกตบอล เทนนิส และการขี่จักรยาน คุณสามารถสัมผัสกับชีวิตกลางแจ้งได้โดยการเดินเที่ยว ตั้งแคมป์ ล่องเรือ เล่นสกี สำหรับผู้ที่รักการผจญภัย นิวซีแลนด์ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น บันจี้จัมพ์ การล่องแพ การดิ่งพสุธา

การคมนาคม

การเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์มีความสะดวก โดยมีทั้งสายการบินที่บินตรงและสายการบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องระหว่างทางไว้บริการ มีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

นิวซีแลนด์ มีสนามบินนานาชาติ 3 แห่งคือ
  • Auckland – เกาะเหนือ
  • Wellington – เกาะเหนือ
  • Christchurch – เกาะใต้

สำหรับการเดินทางภายในประเทศมีหลายรูปแบบ การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์มีสายการบินให้บริการภายในประเทศ 2 สายการบิน ซึ่งมีเที่ยวบินเชื่อมเมืองใหญ่และกลางทั่วประเทศ วันละหลายเที่ยวบินตลอดวัน

การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนไม่กระจายครอบคลุมเหมือนในบางประเทศ เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์มีความหนาแน่นประชากรเบาบาง ในเมืองส่วนใหญ่จะมีรถประจำทางวิ่งทุก 30 นาที นอกจากนั้นเมืองโอ๊คแลนด์และเวลลิงตันยังมีบริการรถไฟอีกด้วย บัตรโดยสารแบบ 10 เที่ยว บัตรเดือนหรือบัตรเติมเงินแบบอิเลกทรอนิกส์ จัดว่าเป็นค่าโดยสารที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้นยังมีรถโค้ชวิ่งระหว่างเมืองซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ การจราจรค่อนข้างเบาบาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะเช่ารถขับท่องเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในนิวซีแลนด์รถญี่ปุ่นมือสองมีราคาไม่แพงนักและหาซื้อได้ง่าย และยังมีเรือเฟอรรี่ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้อีกด้วย

เศรษฐกิจ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และมีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลไม้ เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิ้ล เป็นต้น

เงินตรา

สกุลเงินของนิวซีแลนด์ คือ นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ (NZ$) ซึ่งเท่ากับ 100 เซ็นต์ รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีข้อกำหนดในการจำกัดจำนวนเงินที่นักเรียนจะนำเข้าประเทศ

ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์เหมือนประเทศออสเตรเลีย คือ 220 Volt หากต้องการนำเครื่องไฟฟ้าจากประเทศไทยติดตัวไปใช้ ควรนำปลั๊กสามขาติดตัวไปด้วย (ปลั๊กสามขาสามารถหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และห้างสรรพสินค้า)

TYPE I

TYPE I

โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะในประเทศนิวซีแลนด์เป็นระบบบัตรโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ มูลค่าบัตรมีตั้งแต่ 5, 10, 20 หรือ 50 เหรียญ สามารถหาซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์หรือร้านขายของที่มีป้ายติดว่า “จำหน่ายบัตรโทรศัพท์” หรือ “Phone Cards available here” เช่น ร้านขายของที่ระลึก แผงขายหนังสือ ปั๊มน้ำมัน

การโทรศัพท์ระหว่างประเทศมายังประเทศไทยด้วยโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์สาธารณะ ต้องกด 00 + 66 + รหัสเมือง + หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก เช่น หมายเลข 02 694 3068 ต้องกด 00 66 2 694 3068

เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง (ยกเว้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม หรือช่วงที่เรียกว่า Day Light Saving จะเร็วขึ้นเป็น 6 ชั่วโมง)