ILAC-CA

ILAC
ทำไมต้องเรียนที่ ILAC?
 • ได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดา
 • ได้รับรางวัลในสาขาสถาบันภาษามากมาย
 • มีนักศึกษาจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
 • ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองโดยสมาคมด้านภาษาต่าง ๆ
 • ความร่วมมือกับกว่า 55 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก
 • มีหลักสูตรรองรับนักเรียนใหม่ทุกสองสัปดาห์
 • ครูผู้สอนได้รับการรับรองและมีประสบการณ์
 • เป็นมิตรและความสะดวกสบายกับครอบครัวโฮมสเตย์ที่พูดภาษาอังกฤษ
 • ที่ปรึกษาทางการศึกษาสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้มากกว่า 14 ภาษา
 • มีวิทยาเขตในเมือง Toronto และ Vancouver (ข้อมูลจาก UNESCO, เมือง Toronto และ Vancouver เป็น 2 เมืองในโลกที่น่าอยู่มากที่สุด)
รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
 • Lifetime Winner – LTM Superstar Award (Star English School in North America)
 • LTM Star Awards – 5 Year Winner (Star English School in North America)
 • Top Choice Award – 6 Year Winner (Best University Pathway Program in Canada)
 • Consumer Choice Award – 2 Year Winner
 • Japan Best School Award – 2 Year Winner
 • ILAC Toronto – Best Language School in Canada
 • ILAC Vancouver – Best Language School in Vancouver
 • Toronto Best School 2011
 • 50 Best Managed Companies
 • Reader’s Choice Winner

ILAC Awards 1ILAC Awards 2ILAC Awards 3ILAC Awards 4ILAC Awards 5ILAC Awards 6ILAC Awards 7ILAC Awards 8ILAC Awards 9ILAC Awards 10


Accreditation and Membership

LC     BCEQA     ALTO

ความเข้มข้นของหลักสูตร

ILAC มีหลายหลักสูตรและหลายทางเลือกให้กับนักเรียน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษและเป้าหมายของนักเรียน โดยในวันแรกของนักเรียน นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์

สำหรับนักเรียนที่สอบได้ระดับ Beginner หรือ Intermediate (Level 1 – 9) จะได้เริ่มเรียนหลักสูตร General English และสามารถเลือกความเข้มข้นของหลักสูตรได้ระหว่าง Intensive English หรือ Power English

สำหรับนักเรียนที่สอบได้ระดับ Advanced (Level 10) หรือมากกว่า นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร General English ต่อ หรือเลือกหลักสูตร FCE, TOEFL, IELTS, Business English, Pre-Degree 1 และก็ยังสามารถเลือกความเข้มข้นของหลักสูตรได้ ระหว่างIntensive English หรือ Power English

Intensive English
30 บทเรียนต่อสัปดาห์
Principal Class
26 บทเรียนต่อสัปดาห์
Elective Class
4 บทเรียนต่อสัปดาห์
-
Power English
38 บทเรียนต่อสัปดาห์
Principal Class
26 บทเรียนต่อสัปดาห์
Elective Class
4 บทเรียนต่อสัปดาห์
Power Class
8 บทเรียนต่อสัปดาห์
Principal Class Options

General English, Business English, TOEFL, IELTS preparation, Pre-Degree, etc.

Elective Class Options

Speaking, Listening, Pronunciation, Grammar, Writing, Vocabulary, Idioms, Business, TOEFL, IELTS, Oral Presentations, English the Media, Debating, Current Events, etc.

Power Class Options
 • Power Communication : ชั้นเรียนนี้จะเน้นการพูดและการฟัง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติมในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
 • Power Academic : ชั้นเรียนนี้เน้นการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นหลักสูตรที่นิยมมากที่สุด นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษตามระดับสุดท้ายที่สำเร็จและระยะเวลาของการศึกษา

นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การฝึกออกเสียง และสำนวน นักเรียนยังมีทางเลือกที่จะเลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจเฉพาะที่ตนต้องการที่จะพัฒนาอีกด้วย ชั้นเรียนของเราให้ความรู้ ความสนุกสนาน และสอนโดยครูผู้สอนที่ดีที่สุด

ระยะเวลา
 • แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • เลือกเรียนกี่ระดับก็ได้
 • เรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ความเข้มข้นของหลักสูตร
 • Intensive English (30 บทเรียนต่อสัปดาห์)
 • Power English (38 บทเรียนต่อสัปดาห์) – ความคืบหน้าของนักเรียนเร็วขึ้น 30%
ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน
 • ในวันแรกนักเรียนต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งข้อเขียน และสัมภาษณ์
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Beginner – Intermediate (Level 1 – 9) จะเรียน General English เป็นวิชาหลัก
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Pre-Advanced (Level 10) นักเรียนสามารถเลือกเรียน General English หรือเลือกเน้นหลักสูตรอื่น ๆ เป็นวิชาหลักก็ได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง หัวข้อทางธุรกิจ ได้แก่ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เครือข่ายทางธุรกิจ การจัดการประชุม การสัมภาษณ์ และการเข้าสังคมทางธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบันทึกช่วยจำทางธุรกิจ จดหมาย อีเมล์ รายงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนยังจะได้เรียนรู้วิธีการและพัฒนาทักษะในการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบ Cambridge Business English Examination (BEC) ซึ่งการทดสอบนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน

ระยะเวลา
 • แต่ละระดับใช้เวลา 4 สัปดาห์
 • เลือกเรียนกี่ระดับก็ได้
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Pre-Advanced (Level 10) เริ่มเรียนหลักสูตร Introduction to Business (12 สัปดาห์)
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Advanced (Level 12) เริ่มเรียนหลักสูตร Advanced Business (12 สัปดาห์)
ความเข้มข้นของหลักสูตร
 • Intensive English (30 บทเรียนต่อสัปดาห์)
 • Power English (38 บทเรียนต่อสัปดาห์) – ความคืบหน้าของนักเรียนเร็วขึ้น 30%
ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน
 • ในวันแรกนักเรียนต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งข้อเขียน และสัมภาษณ์
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Beginner – Intermediate เริ่มเรียน General English เป็นวิชาหลัก และสามารถเริ่มเรียน Business English เป็นวิชาเลือกเมื่อถึง Level 8 เมื่อสิ้นสุด Level 9 นักเรียนจึงจะเริ่มเรียน Business English เป็นวิชาหลักได้
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Pre-Advanced (Level 10) สามารถเรียน Business English เป็นวิชาหลักได้เลย

หลักสูตรเตรียมสอบ (Exam Preparation) : TOEFL, IELTS, Cambridge FCE & CAE

คุณจำเป็นต้องสอบ TOEFL, IETLS หรือ Cambridge FCE & CAE  เพื่อการงานหรือเพื่อการศึกษาหรือไม่? หลักสูตรเตรียมสอบจะช่วยให้คุณมีทักษะที่จำเป็นที่จะใช้ในการทดสอบและทำคะแนนได้ตามที่คุณต้องการได้ อาจารย์ของเรามีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมนักเรียน ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และยังพัฒนาเทคนิคที่จะนำไปสู่คะแนนที่ต้องการได้ นักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษถึง Level 10 ขึ้นไป สามารถเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อสอบเหล่านี้ได้ อีกทั้งทางสถาบัน ILAC ยังรับประกันว่านักเรียนจะได้คะแนนในการทดสอบสูงขึ้น หรือถ้าไม่ได้นักเรียนก็จะได้เงินคืนแน่นอน! ILAC Vancouver เป็นศูนย์สอบ TOEFL ที่ได้รับการอนุมัติจาก ETS® ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทำการสอบจริงในสถานที่ที่คุณคุ้นเคย

ระยะเวลา
 • เรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • สำหรับหลักสูตร FCE & CAE เรียนหลักสูตรละ 12 สัปดาห์
 • สำหรับหลักสูตร TOEFL & IELTS เรียนหลักสูตรละ 24 สัปดาห์ถ้านักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษ Level 10 และหากนักเรียนอยู่ Level 12 เรียนหลักสูตรละ 12 สัปดาห์
ความเข้มข้นของหลักสูตร
 • Intensive English (30 บทเรียนต่อสัปดาห์)
 • Power English (38 บทเรียนต่อสัปดาห์) – ความคืบหน้าของนักเรียนเร็วขึ้น 30%
ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน
 • ในวันแรกนักเรียนต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งข้อเขียน และสัมภาษณ์
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Beginner – Intermediate เริ่มเรียน General English เป็นวิชาหลัก และสามารถเริ่มเรียน Exam Preparation เป็นวิชาเลือกเมื่อถึง Level 8 เมื่อสิ้นสุด Level 9 นักเรียนจึงจะเริ่มเรียน Exam Preparation เป็นวิชาหลักได้
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Pre-Advanced (Level 10) สามารถเรียน Exam Preparation เป็นวิชาหลักได้เลย

University Pathway Program / Pre-Degree Certificate Program

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดา นักเรียนจะได้เรียนรู้: ทักษะการเขียนและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัยในการสื่อสาร, การเขียนเรียงความระดับมหาวิทยาลัย 1,000 คำขึ้นไป, กลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมทางวิชาการ, การคิดเชิงวิพากษ์, การบริหารจัดการเวลา, การนำเสนองาน, เทคนิคการทำข้อสอบ, การวิจัยทางวิชาการ, การฝึกฝนและเตรียมสอบ TOEFL

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัยของเราจะคอยบริการแนะนำนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแคนาดาที่เป็นพันธมิตรกับเรา นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ทุกคนจะสามารถทำคะแนนสอบ TOEFL ได้ 80-100 iBT

การเริ่มต้นหลักสูตร
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับ Pre-Advanced (Level 10) สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้เลย (Pre-Degree 1)
 • นักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า Pre-Advanced (Level 10) เริ่มต้นเรียนหลักสูตร General English ก่อน
ระยะเวลา
 • Beginner: 52 – 56 สัปดาห์
 • Pre-Intermediate: 48 – 52 สัปดาห์
 • Intermediate: 40 – 44 สัปดาห์
 • High Intermediate: 32 – 36 สัปดาห์
 • Pre-Advanced: 24  - 28 สัปดาห์
 • Advanced: 16 – 20 สัปดาห์
 • High Advanced: 8 – 12 สัปดาห์
ความเข้มข้นของหลักสูตร
 • Intensive English (30 บทเรียนต่อสัปดาห์)
 • Power English (38 บทเรียนต่อสัปดาห์) – ความคืบหน้าของนักเรียนเร็วขึ้น 30%

download
ILAC – English Brochure
ILAC – Pathway Partners
English Co-op Program (Internship Program)

เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากเจ้าของภาษาโดยตรงผ่านวัฒนธรรมของชาวแคนาดา!!

หลักสูตรฝึกงาน English Co-op Program หรือ Internship Program ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง แม้ว่าทักษะบางส่วนที่ได้มาจะได้รับจากสถานที่ทํางาน แต่หลักสูตรนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมุ่งเน้นทางวิชาชีพ แต่เป็นการเน้นและเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์การทำงานเท่านั้น

นักเรียนจะได้พบปะและทำงานกับชาวแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าของภาษา! การบริการจัดหางานส่วนใหญ่เป็นงานประเภท Hospitaliy & Tourism โดยนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากช่วงแรกคือการเรียนภาษาก่อนที่จะเริ่มช่วงที่สองคือการทำงานตามหลักสูตร

Part 1: ช่วงเรียนภาษาอังกฤษ – 50% ของระยะเวลาหลักสูตร

นักเรียนเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่ ILAC ใน Toronto หรือ Vancouver หลังจากที่นักเรียนได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เริ่มต้นหลักสูตรแล้ว นักเรียนก็จะได้รับตารางเรียนวิชาหลัก (Principal Class) ตามผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่นักเรียนสอบได้

นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้ายของหลักสูตร ซึ่งหัวข้อคือ การสื่อสารในสถานที่ทำงาน การนำเสนองานปากเปล่า ทักษะการสัมภาษณ์งาน และประเ้ด็นธุรกิจของชาวแคนาดา นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนการเตรียมพร้อมในการฝึกงานเพิ่มอีก 6 โมดูล นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยแต่ละโมดูลเรียน 2 สัปดาห์

 1. Creating a Resume Part 1
 2. Creating a Resume Part 2
 3. Writing a Cover Letter Part 1
 4. Writing a Cover Letter Part 2
 5. Interview Skills for English Employees
 6. Effective Job Searching in Canada
Part 2: ช่วงฝึกงาน – 50% ของระยะเวลาหลักสูตร

หลังจบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ ILAC นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ หรือสาขาธุรกิจต่าง ๆ สถานที่ที่นักเรียนจะได้ไปทำงานนั้นจะอยู่ใน Toronto, Vancouver, The Rocky Mountains และ Whistler  ซึ่งระยะเวลาในการฝึกงานจะต้องไม่เกิน 50% ของระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตร การจัดหางานมี 2 ประเภท คือ

Professional Co-op

เป็นการฝึกงาน (แบบไม่ได้รับค่าตอบแทน) วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนในชั้นเรียนในสถานที่ทำงานจริง

อายุ
19 – 30 ปี
สถานที่ทำงาน
Toronto และ Vancouver
ตำแหน่งงาน
Business Administration, Engineering, Media, Tourism และ Law
วันเริ่มต้นฝึกงาน
เริ่มได้ตลอดปี ยกเว้นช่วงวันที่ 1 ธันวาคม – 15 มกราคม
Hospitality or Resort Co-op

เป็นการฝึกงาน (แบบได้รับค่าตอบแทน) วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนในชั้นเรียนในสถานที่ทำงานจริง (โดยปกติค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ อาจเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ของผู้สมัคร)

Hospitality
Resort
อายุ
19 – 30 ปี
19 – 30 ปี
สถานที่ทำงาน
Toronto และ Vancouver
The Rocky Mountains หรือ Whistler
ตำแหน่งงาน
- Store and Sales Assistant
- Café Assistant
- Dishwasher
- Restaurant Server
- Front of house
- Back of house
- Guest Services
- Store and Sales Assistant
- Café Assistant
- Dishwasher
- Restaurant Server
- Housekeeping
วันเริ่มต้นฝึกงาน
March – November
Summer: May – June
Winter: November – December

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 30 – 35 ปี ก็สามารถสมัครหลักสูตร Internship Program ได้ โดยผู้สมัครต้องหางานเอง

Part 3: Research Paper

ระหว่างการเรียนและการฝึกงาน นักเรียนจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อเขียนรายงานชิ้นสุดท้าย อย่างน้อย 1,000 คำ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน เพื่อเป็นการจบหลักสูตรและรับใบประกาศนียบัตร