ELS-CA

ELS
ชื่อเสียงที่เป็นที่เชื่อถือ

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน หรือเพียงแค่เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ELS จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้!

ผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ELS มีหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งรวมถึงตำรา ซีดี ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ELS เอง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น

คุณภาพการเรียนการสอน

ครูผู้สอนของ ELS ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในชุมชนการเรียนรู้ระดับโลก ด้วยการอบรมอย่างต่อเนื่องและการได้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ครูผู้สอนของเรามีมาตรฐานสูงมากเพื่อให้แน่ใจได้ว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จ

ทำเลที่ดีที่สุด

ELS มีที่ตั้งบนทำเลที่ดีที่สุดให้คุณเลือก กว่า 60 แห่ง ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ซึ่ง 50 กว่าแห่งในจำนวนนั้นตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าคุณจะกำล​​ังมองหาทำเลในชนบท ชานเมือง ในเมือง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขตในเมือง ELS มีสถานที่ที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ!

ทีมงานที่มีประสบการณ์และทุ่มเท

ทีมงานมืออาชีพ และพนักงานที่มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ พร้อมที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมใหม่ของนักเรียน ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่สูงขึ้น หรือเป้าหมายทางวิชาชีพ

โปรแกรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ELS มีโปรแกรมและหลักสูตรที่หลากหลาย ที่เหมาะสมตามเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น หลักสูตรเตรียมสอบ และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา (LTCs)

นักเรียนในทุกหลักสูตรของ ELS จะได้เรียนรู้โดยมีคอมพิวเตอร์ช่วย ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา (LTCs) ซึ่งจะผสมผสานแผนการเรียนรู้รายบุคคลเข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวล้ำสมัย คุณจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะใดก็ตามด้านภาษาที่คุณต้องให้ความสนใจมากที่สุด เช่น การพัฒนาคำศัพท์ การทำความเข้าใจจากการอ่านและการฟัง และการออกเสียง

ศูนย์เทคโนโลยีภาษาประกอบด้วยLTC
 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นล่าสุด พร้อมจอแบนขนาด 43 ซม. และอุปกรณ์สำหรับอัดเสียง
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการออกเสียง
 • หลักสูตรไวยากรณ์ที่อธิบายแนวคิดสำคัญๆ ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
 • หลักสูตรการฟังขั้นสูงที่ใช้การบรรยายและการนำเสนอจริงในมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการออกเสียงสำหรับฝึกใช้เสียงของตนเอง ท่วงทำนองของเสียง และการลงเสียงหนัก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ใช้เนื้อหาจริงจากสิ่งตีพิมพ์ทางธุรกิจ และสถานการณ์ฝึกหัด
 • บทคัดย่อมาจากข้อสอบฝึกฟังของ TOEFL® ให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL® iBT ที่ยาก
 • สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนและการทำรายงานต่าง ๆ
บริการจัดหาที่พัก

ELS บริการจัดหาที่พัก ทั้งโฮมสเตย์ และที่พักนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่หลากหลาย

ทุกศูนย์ของ ELS จัดกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับนักเรียน เช่น การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ชมกีฬา ชมภาพยนตร์ ชมพิพิธภัณฑ์ และร้านอาหาร และที่ขาดไม่ได้คือไปช๊อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า และสวนสนุก

บริการทดสอบ

นักศึกษาคนใดก็ตามที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรของ ELS จะต้องผ่านการทดสอบก่อนเดินทาง (Pre-Arrival test) เสียก่อน สถาบัน ELS ให้บริการทดสอบนี้ที่ศูนย์นานาชาติของเราหลายแห่ง นอกจากนี้เรายังมีการเตรียมตัวและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทดสอบ TOEFL® iBT, IELTSTM และ TOEIC® อีกด้วย

การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ในแต่ละปี ELS ช่วยนักเรียนต่างชาติหลายพันคนบรรลุความฝันในการจบปริญญาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง ยอมรับการจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ในระดับที่กำหนดของ ELS แทนข้อกำหนดเรื่องภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องมีคะแนนจากการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ TOEFL® iBT, IELTSTM หรือ TOEIC®


Accreditation and Membership

AAIEP     ACCET     AIEA     ALTO     LC     NAFSA     TESOL     AIRC     EA     NEAS

ในฐานะผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษ ELS มีหลักสูตรมากมายให้คุณเลือก เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ ตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ไปจนถึงการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายทางอาชีพ และทางการศึกษาของคุณได้เมื่อเรียนภาษากับ ELS

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)GE

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เข้ากับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ (Skills Enhancement Courses หรือ SEC) หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร การเรียนในช่วงเช้าจำนวนสี่คาบจะเน้นหนักที่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล การเรียนในช่วงบ่ายจำนวนสองคาบเป็นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับการสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้หัวข้อที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ตัวอย่างหัวข้อเหล่านี้ได้แก่ สำนวนต่าง ๆ ภาพยนตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรม


หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น (Semi-Intensive English)Semi-IE

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ เช่น ไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในแถบนั้น ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนทักษะหลัก ๆ ด้านภาษา ได้แก่ การพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน


หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ (Super Intensive English)Super IE

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษของ ELS เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานกันอย่างเข้มข้นของการเรียนแบบตัวต่อตัว และเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรจะออกแบบมาโดยเฉพาะตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาและผลลัพธ์ที่ต้องการและระยะเวลาที่มี หลักสูตรเข้มข้นพิเศษประกอบด้วย การเรียนส่วนตัวคาบละ 50 นาที จำนวน 20, 30 หรือ 45 คาบ ในแต่ละสัปดา์ห์ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ นอกจากนี้ ELS ยังสามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักให้ได้ถ้าต้องการ


หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)EAP

เริ่มการเรียนต่อของคุณด้วยความมั่นใจ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ขณะที่คุณเรียนทักษะหลัก ๆ ด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิผล ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ในระดับ 112 จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง

นักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากมายเหล่านี้
 • ยื่นใบสมัครเพื่อขอการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมงานกับ ELS ซึ่งมีอยู่กว่า 650 แห่ง
 • ยื่นใบสมัครเพื่อขอการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ ELS ตั้งอยู่ได้ฟรี 1 แห่ง (เฉพาะศูนย์ ELS ที่นักเรียนเรียนอยู่เท่านั้น)
 • บริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยฟรี ในขณะที่เรียนอยู่ที่ ELS
 • ได้รับรายงานผลการเรียนทางวิชาการ
 • ได้รับประกาศนียบัตรการจบการศึกษา ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้กับสถาบันที่ทำงานร่วมกันในประเทศที่เดินทางไปเรียน

การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ ELS ถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นักเรียนที่จบระดับ 109 ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของวิทยาลัยชุมชน (2 ปี) บางแห่ง นักเรียนที่จบระดับ 112 ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี และสถาบันบางแห่งที่สอนระดับปริญญาโทและเอก กรุณาไปที่ UniversityGuideOnline.org เพื่อดูรายชื่อสถาบันที่ยอมรับการจบระดับขั้นสูงของ ELS เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ


หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS™ (IELTS™ Preparation Course)IELTS

การสอบ IELTS™ เป็นหนึ่งในการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษทั่วไปในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมสอบ IELTS™ ซึ่งรวมไปถึงกลยุทธ์สำหรับการทดสอบ และการฝึกทักษะทั้งสี่ด้านครอบคลุม – การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นักเรียนที่เรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS™ นี้จะได้รับผลประโยชน์เหมือนนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ


หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® iBT (TOEFL® Preparation Course)TOEFL

หลักสูตรระยะเวลา 12 สัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง เพื่อช่วยให้ได้คะแนนสอบ TOEFL® iBT ตามที่ต้องการ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาเหนือยอมรับการสอบผ่าน TOEFL® ว่าเป็นหลักฐานแสดงความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากกลยุทธ์และเคล็ดลับในการทำข้อสอบแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนทักษะสำคัญทางภาษาอังกฤษด้วย


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใช้เทคนิคการให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรองข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ จะมีการนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่าง ๆ เช่น โลกาภิวัฒน์ การจัดจ้างบุคคลภายนอก อินเทอร์เน็ต การสร้างตราสินค้า และกระบวนการธุรกิจนานาชาติ

download
ELS Canada Brochure
ELS Canada Application 2013

ELS Toronto ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา โดยอยู่ในย่านที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการพาณิชย์และวัฒนธรรมของประเทศ สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากย่านการเงิน ความบันเทิง และการจับจ่ายซื้อของเพียงไม่กี่นาที ทั้งยังสามารถเดินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึงห้องแสดงงานศิลปะ สนามแข่งขันกีฬา โรงละคร ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ได้รับความนิยม คือการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับไปยังน้ำตก Niagara และการเดินทางท่องเที่ยวแบบหลายวันไปยังเมือง Ottawa, Montreal, Quebec, New York City, Chicago และ  Boston

ELS Vancouver ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง Vancouver เมืองที่มีความสำคัญทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เมือง Vancouver ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกอย่างสม่ำเสมอ และด้วยฤดูหนาวที่ไม่ได้หนาวมากนัก และฤดูร้อนที่ดีเยี่ยม เมือง Vancouver จึงเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศดีตลอดทั้งปี คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับ Stanley Park ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชายหาดที่ดีที่สุดของเมืองนี้ และเทือกเขาเพื่อการเล่นสกี สโนว์บอร์ด และขี่จักรยานภูเขา ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปจากศูนย์ ELS ไม่เกิน 30 นาที นอกจากนี้ ยังสามารถเดินไปยังสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อีกมากมาย ตั้งแต่ร้านค้าและคาเฟ่ ห้องแสดงงานศิลปะ โรงภาพยนตร์ และห้องสมุดสาธารณะ กิจกรรมนักศึกษาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงการเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับที่ Whistler, Victoria และ Seattle (สหรัฐฯ) และการเดินทางแบบไปพักหลายวันที่ Rocky Mountains

ELS Vancouver 7