เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
ELS-Canada
ELS-Canada
General English
25 ชม./สัปดาห์
฿127,224
฿227,664
฿321,408
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
ILAC – International Language Academy of Canada
ILAC
General English
TOEFL Preparation
IELTS Preparation
22.5 ชม./สัปดาห์
฿87,792
฿166,656
฿236,592
ILSC – Canada
ILSC - Canada
Full-time ESL Program
20 ชม./สัปดาห์
฿85,560
฿145,080
฿200,880
Kaplan International Colleges – PLI
Kaplan-PLI
Intensive English
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿110,112
฿208,320
฿312,480
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 30 / ISY 30
25 ชม./สัปดาห์
฿102,672
฿169,632
฿245,520
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
ELS-Canada
ELS-Canada
General English
25 ชม./สัปดาห์
฿127,224
฿227,664
฿321,408
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
ILAC – International Language Academy of Canada
ILAC
General English
TOEFL Preparation
IELTS Preparation
22.5 ชม./สัปดาห์
฿87,792
฿166,656
฿236,592
ILSC – Canada
ILSC - Canada
Full-time ESL Program
20 ชม./สัปดาห์
฿85,560
฿145,080
฿200,880
Kaplan International Colleges – PLI
Kaplan-PLI
Intensive English
21 + 5.25
ชม./สัปดาห์
฿110,112
฿208,320
฿312,480
Language Studies International (LSI)
Language Studies International (LSI)
Intensive 30 / ISY 30
25 ชม./สัปดาห์
฿102,672
฿169,632
฿245,520
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
ILSC – Canada
ILSC - Canada
Full-time ESL Program
20 ชม./สัปดาห์
฿85,560
฿145,080
฿200,880
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿

เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา

คลิ๊กสถาบันเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตร
ชั่วโมง / สัปดาห์
12 สัปดาห์
24 สัปดาห์
36 สัปดาห์
GEOS Languages Plus
GEOS
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿
Sprachcaffe Languages Plus
Sprachcaffe Languages Plus
Intensive English
22.5 ชม./สัปดาห์
฿
฿
฿