Canada

CA Flag
ภูมิประเทศ

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (มีพื้นที่ประมาณ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร) เนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่จึงมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างมาก ระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้จรดสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิกและรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงคือ “กรุงออตตาวา (Ottawa)” ตั้งอยู่มณฑลออนแทริโอ (Ontario)

CA Map

รัฐและเขตการปกครอง

ประเทศแคนาดาเป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 10 รัฐ (Provinces) และ 3 ดินแดน (Territories) ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างรัฐกับดินแดนคือ รัฐของแคนาดาได้รับมอบอำนาจจากบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยตรง ขณะที่ดินแดนของแคนาดาจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของสหพันธรัฐ ดังนั้น รัฐบาลสหพันธ์จึงมีอำนาจโดยตรงในการควบคุมดูแลดินแดน ส่วนรัฐบาลของรัฐนั้นจะมีอำนาจและสิทธิในการปกครองตนเองมากกว่า ระบบการเมืองการปกครองของประเทศแคนาดาเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร

     รัฐ (Provinces)
 1. แอลเบอร์ตา (Alberta) เมืองหลวงชื่อว่า “เอ็ดมอนตัน (Edmonton)” ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของรัฐ โดยมีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร (190 ไมล์) และติดต่อกับเมืองแคลการี่ (Calgary) ทางตอนใต้ของเมือง รัฐแอลเบอร์ตาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมที่สำคัญของประเทศแคนาดา มีประชากรประมาณ 3,645,257 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554)
 2. บริติชโคลัมเบีย (British Columbia) เมืองหลวงชื่อว่า “วิคตอเรีย (Victoria)” ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของประเทศ โดยเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง “แวนคูเวอร์ (Vancouver)” ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีประชากรประมาณ 4,400,057 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554)
 3. แมนิโทบา (Manitoba) เมืองหลวงของรัฐแมนิโทบาคือเมือง “วินนิเพก (Winnipeg)” เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศ มีประชากรประมาณ 1,208,268 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) ซึ่งมากกว่าครึ่งอยู่ใน Winnipeg (มีประชากร 663,617 คน) มีทุ่งหญ้าแพร์รีและทะเลสาบมากมาย
 4. นิวบรันสวิก (New Brunswick) เมืองหลวงชื่อว่า “เฟดริกตัน (Fredericton)” ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแคนาดา ใช้ทั้งภาษาอังกฤษ (65%) และฝรั่งเศส (32%) เป็นภาษาหลัก มีประชากรประมาณ 751,171  คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) และยังเป็นที่ตั้งของ Bay of Fundy อ่าวที่มีคลื่นสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สูงประมาณ 15 เมตร หรือ50 ฟุตรวมทั้ง Fundy Lobster หนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อของอ่าวนี้
 5. นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ (Newfoundland and Labrador) ตั้งอยู่บนชายฝั่งแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางตะวันออกของชายฝั่ง และแลบราดอร์บนแผ่นดินใหญ่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ มีประชากรประมาณ 514,536 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) และประมาณ 94% อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะนิวฟันด์แลนด์ (รวมถึงเกาะบริวารเล็ก ๆ) มีสำเนียงภาษาพื้นเมืองเฉพาะของตัวเอง ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไอริช
 6. โนวาสโกเชีย (Nova Scotia) ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติก และมีขนาดเล็กเป็นอันดับสองด้วยพื้นที่เพียง 53,338 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 921,727 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) มีเมืองหลวงชื่อ “แฮลิแฟกซ์ (Halifax)” เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยทั่วไปเป็นแหล่งทรัพยากรมาแต่เดิม ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 เริ่มมีอุตสาหกรรมการจับปลา การทำเหมืองแร่ การป่าไม้ และเกษตรกรรม ยังคงเป็นสิ่งสำคัญมาก และยังมีการท่องเที่ยว เทคโนโลยี ภาพยนตร์ ดนตรี และเป็นแหล่งเงินทุน
 7. ออนแทรีโอ (Ontario) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากรัฐ Quebec เมืองหลวงของรัฐชื่อ “โทรอนโต (Toronto)” เป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดในแคนาดา และ “ออตตาวา (Ottawa)” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ มีประชากรประมาณ 12,851,821 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) ซึ่งนับเป็น 38.39% ของพลเมืองทั้งหมด
 8. ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์ (Prince Edward Island) เป็นมณฑลชายฝั่งทะเลที่เล็กที่สุดทั้งขนาดของพื้นที่และจำนวนประชากร (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ) มีประชากรประมาณ 140,204 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) ตั้งอยู่บนเกาะที่มีชื่อเดียวกับชื่อมณฑล และเนื่องจากมีทั้งการทำปศุสัตว์และการเกษตรทั่วทั้งมณฑลจึงได้ชื่อว่าเป็น “Garden of Gulf” และยังเป็นต้นกำเนิดของความร่วมมือกันหรือ “Birthplace of Confederation” จากการประชุม Charlottetown Conference ในปี พ. ศ. 2407
 9. ควิเบก (Quebec) เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทางตะวันออกของประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับสองประมาณ 7,903,001 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) Québec เป็นรัฐเดียวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการในระดับมณฑลและมีเมืองหลวงในชื่อเดียวกันคือ Québec และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ มอนทรีออล (Montreal) ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใกล้ Saint Lawrence River ซึ่งอยู่ระหว่าง Montreal และ Quebec City เนื่องจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ผัก ผลไม้รวมทั้งตับห่าน (foie gras) และที่สำคัญคือ Québec เป็นผู้ผลิต maple syrup รายใหญ่ที่สุดในโลก
 10. ซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) เป็น 1 ใน 3 มณฑล ที่เรียกว่าเป็น Prairie Province ของแคนาดา มีพื้นที่ 591,670 ตารางกิโลเมตร เป็นมณฑลที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีประชากร ประมาณ 1,033,381 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางด้านใต้ของมณฑล เป็นมณฑลที่ไม่มีทางออกทางทะเล (อีกมณฑลหนึ่งคือ Alberta) และทางด้านใต้ของ Saskatchewan ยังมีภูเขาทรายหรือ “Great Sand Hills” ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 300 ตารางกิโลเมตร
     ดินแดน (Territories)
 1. นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ (Northwest Territories) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มีพื้นที่ 1,346,106 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 41,462 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554) เมืองหลวงชื่อว่า “เยลโลว์ไนฟ์ (Charlottetown)
 2. นูนาวุต (Nunavut) เป็นดินแดนที่ใหญ่ที่สุดและใหม่ที่สุดของสหพันธรัฐของแคนาดา แยกออกมาอย่างเป็นทางการจากนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1999 แต่มีประชากรน้อยที่สุดราว 31,906 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554)
 3. ยูคอน (Yukon) เป็นดินแดนทางตะวันตกสุด ตั้งชื่อตามแม่น้ำยูคอน มีความหมายว่า “แม่น้ำใหญ่” ในภาษา Gwich’in มีประชากรประมาณ 33,897 คน (จากข้อมูลปี พ. ศ. 2554)
ฤดูกาล
ฤดูร้อน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง
มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว
มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ
กันยายน – พฤศจิกายน
เวลา
เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งเวลาของโลกมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Standard Time – GMT) เป็น 6 เขตเวลา คือ
Pacific Standard Time (PDT)
GMT -8 ช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง
คลอบคลุม British Columbia และ Yukon
Mountain Standard Time (MDT)
GMT -7 ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง
คลอบคลุม Alberta และ Northwest Territories
Central Standard Time (CDT)
GMT -6 ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง
คลอบคลุม Manitoba และ Saskatchewan
Eastern Standard Time (EDT)
GMT -5 ช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง
คลอบคลุม Ontario และ Quebec
Atlantic Standard Time (ADT)
GMT -4 ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง
คลอบคลุม New Brunswick และ Newfoundland and Labrador
Newfoundland Standard Time (NDT)
GMT -3.5 ช้ากว่าประเทศไทย 9.5 ชั่วโมง
คลอบคลุม Newfoundland and Labrador
(แลบราดอร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้)
ศาสนา

แคนาดานับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็นโรมันคาทอลิค 42% โปรเตสแตนต์ 40% และอื่น ๆ 18% รวมทั้งศาสนาพุทธ

ประชากร

ประเทศแคนาดามีจำนวนประชาการเบาบางเพียง 34 กว่าล้านคน คิดเป็นอัตราส่วนประชากรต่อตารางกิโลเมตรเพียง 3.41 เท่านั้น ประชากร ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติที่อพยพมาจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย เป็นต้น อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้ประชากรพกอาวุธ

ภาษา

แคนาดาใช้ภาษาราชการ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นใน ควิเบก (Québec) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแคนาดาจะเป็นสำเนียงกลาง (Neutral) ไม่เพี้ยน ซึ่งเป็นสำเนียงที่แท้จริงที่ใช้กันในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมณฑล Ontario และ Québec ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด และยังมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โลหะผสมต่าง ๆ

ดินแดนแถบมหาสมุทรแอตแลนติค ทุ่งหญ้าแพรรี่ และชายฝั่งแปซิฟิคนั้น สภาพเศรษฐกิจมีพื้นฐานจากทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ในพื้นที่ ได้แก่ การทำประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ สำหรับมณฑลในเขตทุ่งหญ้าแพรรี่จะทำปศุสัตว์ แร่เชื้อเพลิง เป็นต้น

นอกจากนี้แคนาดายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขั้นสูง ได้แก่ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม วิศวกรรม อุตสาหกรรมการบิน นาโนเทคโนโลยี ซอฟแวร์ระดับสูง เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นต้น

กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าในประเทศแคนาดานั้นมี 120 V, 60 Hz ใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา และ 3 ขา ทรงแบน สามารถใช้ Adapter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าได้ หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยไปด้วย

TYPE A               TYPE B

TYPE A                                          TYPE B

โทรศัพท์

รหัสประเทศ (Country Code) ของประเทศแคนาดาคือ 1 รหัสเมือง (City Code) 3 หลักตามตารางด้านล่าง และหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 7 หลัก

Area Code
Area Code
Calgary
+1   403
Sault Ste. Marie
+1   705
Calgary
+1   587
Sault Ste. Marie
+1   249
Edmonton
+1   780
Specialized Telecom Services
+1   600
Gatineau
+1   819
St. John
+1   506
Halifax
+1   902
St. John’s
+1   709
London
+1   519
Terrebone
+1   450
London
+1   226
Terrebone
+1   579
Mississauga
+1   905
Thunber Bay
+1   807
Mississauga
+1   289
Toronto
+1   647
Montreal
+1   514
Toronto
+1   416
Montreal
+1   438
Vancouver
+1   236
Ottawa
+1   613
Vancouver
+1   778
Ottawa
+1   343
Vancouver
+1   604
Quebec City
+1   581
Victoria
+1   250
Quebec City
+1   418
Winnipeg
+1   204
Saskatoon
+1   306
Yellowknife
+1   867