TAFE NSW

NSW TAFE
รัฐบาลเป็นเจ้าของและดำเนินการ

TAFE หรือ “Technical and Further Education” เทียบเท่ากับ Polytechnic ในประเทศอังกฤษ หรือ Community College ในทวีปอเมริกาเหนือ ดำเนินการโดยและเป็นของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งทำให้คุณมั่นใจในการเป็นมืออาชีพและความมั่นคงทางการเงิน

การศึกษาที่มีคุณภาพ

นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมและเหมาะแก่การศึกษาของสถาบัน รวมไปถึงครูผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลอย่างเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลให้ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ของสถาบันและนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแสดงทักษะและความรู้ของพวกเขาในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับรัฐ

ทำเลสถานที่เรียนชั้นเยี่ยม

TAFE NSW นำเสนอประสบการณ์ในทำเลที่หลากหลาย ตั้งแต่วิถีชีวิตเมืองที่วุ่นวายจนถึงสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย รัฐ New South Wales มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตที่สูง และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร เหมาะสำหรับการเรียน การใช้ชีวิต และทำงาน สภาพภูมิอากาศที่ดีเหมาะสำหรับการเพลิดเพลินบนชายหาดที่ดีที่สุดของโลก ป่าฝนที่สวยงาม พื้นที่ชนบท และสกี

ฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน คุณสามารถเลือกเรียนได้จากหลักสูตรที่มากกว่า 300 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรได้ถูกพัฒนาจากการปรึกษากับกลุ่มนายจ้างและกลุ่มอุตสาหกรรม และเสริมหลักสูตรด้วยการฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง ครูทุกคนเป็นผู้มีประสบการณ์และมีคุณภาพ ชั้นเรียนมีขนาดเล็กเฉลี่ยนักเรียน 15 คน เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่ดี

หลักสูตรเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย

TAFE NSW ยังเป็นผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีกับเราได้เลย หรือเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพ Diploma-to-Degree หลังจบการศึกษาคุณจะได้ประกาศนียบัตรหลักสูตร Diploma จาก TAFE NSW และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา เพียงแค่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีก 1-2 ปี แล้วแต่หลักสูตร

วิถีการดำเนินชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัย

TAFE NSW ให้คุณสามารถเข้าถึงห้องสมุดมัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ตฟรี สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อการสอน​​ ร้านกาแฟ ศูนย์ดูแลเด็ก ร้านหนังสือ และโรงยิม แต่ละวิทยาเขตมีสมาคมนักเรียนซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของนักเรียน มีกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงความสนุกสนานในมหาวิทยาลัย ทริปวันหยุดเที่ยวชมเมือง สมาชิกของสมาคมจะได้รับส่วนลดสำหรับนักเรียนในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงยิม ถ่ายเอกสาร ล้างอัดรูป และช้อปปิ้งในเขตวิทยาลัย

ประสบการณ์ระดับนานาชาติ

การศึกษาที่ TAFE NSW ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ คุณจะได้เรียนกับนักเรียนชาวออสเตรเลียและชาติอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสัมผัสประสบการณ์ระดับนานาชาติอย่างแท้จริง คุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและพัฒนามิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไป


Accreditation and Membership

AUSTRADE     EA     NEAS

TAFE NSW มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเปิดสอนในศูนย์ภาษาอังกฤษซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของและดำเนินการ 6 แห่ง ทั่วรัฐ New South Wales

ศูนย์ภาษาอังกฤษในเมือง Sydney
ศูนย์ภาษาอังกฤษนอกเมือง Sydney
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
English Language Programs
Certificate 2
in Routine English
Laguage Skills
Certificate 3
in Advanced English
for Further Study
Certificate 4
in English for
Academic Purposes
ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
Beginner to
Pre-Intermediate
Beginner to
Intermediate
Intermediate (IELTS 4.5)
Intermediate to
Advanced
ระยะเวลาหลักสูตร
5 – 30 สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ
5 – 30 สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ
20 – 35 สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ
20 – 35 สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์
พัฒนาทักษะพื้นฐานหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
พัฒนาระดับภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ผลสอบ IELTS 4.5, พัฒนาการออกเสียงและหลักไวยากรณ์
พัฒนาระดับภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ผลสอบ IELTS 5.5 – 6.0
เตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรอื่น ๆ ที่ข้อกำหนดขั้นต่ำ = IELTS 6.5, พัฒนาทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการ
วุฒิการศึกษา
Certificate 2
Certificate 2
in Routine English
Language Skills
Certificate 3
in Advanced English
for Further Study
Certificate 4
in English for
Academic Purposes
วิทยาเขตที่เปิดสอน
Crows Nest, Liverpool, Ultimo, Kingscliff, Newcastle, Wollongong
Crows Nest, Liverpool
Crows Nest, Liverpool,
Ultimo, Kingscliff,
Newcastle, Wollongong
Crows Nest, Liverpool,
Ultimo, Kingscliff,
Newcastle, Wollongong
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Exam Preparation)
IELTS Exam Preparation
ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
Intermediate to Advanced
ระยะเวลาหลักสูตร
10 – 20 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์
พัฒนาทักษะเพื่อการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ IELTS/CULT พัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านขั้นสูง
การพูดสำหัรบการสอบ IELTS และทักษะการฟัง
วุฒิการศึกษา
Certificate 3 in Examination Preparation (IELTS/CULT)
วิทยาเขตที่เปิดสอน
Crows Nest, Liverpool, Ultimo, Newcastle
หลักสูตร Certificate, Diploma, Advance Diploma & Degree

TAFE NSW มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 300 หลักสูตร ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่

 Accounting and Business
Horticulture
 Aged Care
Hospitality
 Agricultural (Rural) Studies
Information Technology
 Animal Care
Interpreting and Translating
 Architectural Studies, Building and Construction
Laboratory Technology
 Beauty Services
Marine Engineering
 Children’s Services
Massage Therapy
 Dental Studies
Media Studies
 Design
Music and Theatre
 Engineering Studies
Nursing
 English Language
Sport and Fitness
 Environmental Testing
Telecommunications
 Equine (Horse) Studies
Tertiary Preparation
 Fashion Technology and Theatre Costume
Tourism and Events
 Fine Arts, Ceramics and Visual Arts
Welfare/Community Services
 Hairdressing

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@worldwideworkplus.com

download
TAFE NSW International Student Guide 2013

                       Crows Nest – Northern Sydney Institute                              Liverpool – South Western Sydney Institute

     

                                   Ultimo - Sydney Institute                                                 Kingscliff – North Coast Institute

     

                                Newcastle – Hunter Institute                                             Wollongong – Illawarra Institute