Shafston International College

Shafston International College

Shafston International College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ริมแม่น้ำ Brisbane และค่อย ๆ เติบโตเป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสายการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศออสเตรเลีย ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดมาแล้วมากกว่า 60,000 คน

ทำไมต้องเรียนที่ Shafston International College?
 1. ทำเลที่ตั้งที่มีบรรยากาศริมแม่น้ำใจกลางเมือง Brisbane
 2. ระบบการศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ
 3. ครูผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์
 4. ไลฟ์สไลต์นักศึกษาที่สดใส ทันสมัย
 5. ที่พักนักศึกษาภายในวิทยาลัยระัดับ 5 ดาว
 6. ศูนย์บริการการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษา Shafston
 7. ภัตตาคารระดับ 5 ดาว
 8. สองร้านอาหารที่ดี
 9. สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงมีคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาพร้อมทั้งพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 10. การเรียนการสอนเป็นแบบเรียนสดกับอาจาร์ย 100% (ไม่มีช่วงเรียนรู้ด้วยตัวเองตามตารางเรียนที่กำหนด)
 11. สถาบันข้อเสนอหนึ่งของช่วงที่กว้างที่สุดของโปรแกรมในออสเตรเลียรวมถึงชั้นเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งหมดที่สำคัญระบบการสอบภาษาอังกฤษและช่วงของสูงขอหลังโปรแกรมประกาศนียบัตร
 12. Shafston เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายมาก ตั้งแต่หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร Diploma หรือหลักสูตรรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความคล่องแคล่ว ด้วยวิธีการสื่อสารแบบบูรณาการนักเรียนจะได้ฝึกการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นอกจากนี้ยังปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์เพื่อให้บรรลุการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงอย่างคล่องแคล่ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ Discover English เป็นเพียงสถาบันเดียวที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนการเขียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและหลักไวยากรณ์ของนักเรียน

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)
Beginner – Advanced
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 72 สัปดาห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Certificate, Diploma, ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้วยการเน้นทักษะการเขียนและการวิจัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ และยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS อีกด้วยด้วย และสถาบัน Discover English มีหลักสูตรรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยมากมาย

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Purposes)
IELTS 5.0
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5 – 31 สัปดาห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุึรกิจเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจในโลกปัจจุบัน หัวข้อทางธุรกิจที่หลากหลายจะถูกนำมาสอนในชั้นเรียน โดยเน้นคำศัพท์เฉพาะและทักษะการสื่อสาร เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการติดต่อธุรกิจ และหลักสูตรนี้ยังรวมถึงการเตรียมสอบ TOEIC ด้วย

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(Business English)
IELTS 5.0
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 27 สัปดาห์
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Exam Preparation)

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด สำหรับ General Module และ Academic Module และที่สำคัญเน้นเทคนิคการทำสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
(IELTS Exam Preparation)
IELTS 5.0
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 21 สัปดาห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (English Excel)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษขั้น Advanced ที่ต้องการกำจัดข้อผิดพลาดที่ฝังมานานและขัดเกลาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาให้สูงมากขึ้นและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูง
(English Excel)
IELTS 6.5
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 13 สัปดาห์
download
Shafston Course Guide 2013