North Sydney English College

North Sydney English College

North Sydney English College เป็นอีกหนึ่งสถาบันคุณภาพในกลุ่มของ The Education Group ซึ่งมีสถาบันในเครืออยู่ทั้งใน Sydney, Brisbane และ Dubai เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่น ๆ ในราคาประหยัด

The Education Group ประกอบด้วย
 • Lloyds International College (ก่อตั้งเมื่อปี 1996) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business
 • Mercury Colleges (ก่อตั้งเมื่อปี 1960) - เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพได้แก่ ธุรกิจและการบริหารจัดการ
 • Cambridge College International – Australia & Dubai (ก่อตั้งเมื่อปี 1934) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business, Information Technology & Community Services
 • North Sydney English College (ก่อตั้งเมื่อปี 2002) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP และ IELTS
 • ICOM Training Australia (ก่อตั้งเมื่อปี 1992) – เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Information Technology, Microsoft & Cisco Certification Training
 • Williams Business College (ก่อตั้งเมื่อปี 1894) – เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business Administration, Business Management และ Event Management
 • Imperial College Australia (ก่อตั้งเมื่อปี 2008) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business และ Health (Massage)
ทำไมต้องเรียนที่ North Sydney English College?
 • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติวเข้มเพื่อการสอบ IELTS
 • สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น Native English Language Speaker ทุกท่าน
 • หลักสูตรได้มาตรฐานในราคาประหยัด
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง
 • สัดส่วนของนักเรียนจากยุโรปสูงกว่านักเรียนชาวเอเชีย
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิที่ให้การรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก Bondi Junction ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน Bondi Junction และเพียง 5 นาทีโดยรถถึง Bondi Beach ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของ Sydney สวรรค์ของนักเล่น Surf จากทั่วโลก
 • อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์และ Internet ฟรีสำหรับนักเรียน
 • มีการทบทวนบทเรียนเพื่อตอกย้ำความเข้าใจในเนื้อหาให้กับนักเรียน อธิบายเนื้อหาบทเรียนอย่างมีระบบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 • มีกิจกรรมนอกโรงเรียนมากมาย เช่น กีฬาต่าง ๆ การอภิปรายกลุ่ม การชมภาพยนตร์ กิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  เหล่านี้จะทำให้เวลาของคุณในซิดนีย์ทั้งหมดสนุกมากขึ้นและคุ้มค่า
 • ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้สถาบัน ซึ่งมีหนังสือและ DVD มากมาย เพื่อช่วยพัฒนาการอ่านและการฟังของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Courses)
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูดและการออกเสียง การอ่าน และการเขียนรวมถึงไวยากรณ์ อีกทั้งยังพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกแง่มุมของการใช้ภาษาอังกฤษ  เปิดสอนจาก Beginner จนถึง Advanced
ระยะเวลา
4 – 50 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี / 9.00am - 2.45pm)
ข้อกำหนดการรับเข้า
Beginner - Advanced

หลักสูตรเตรียมสอบ IETLS (IELTS Preparation Course)
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ถูกออกแบบเพื่อให้นักเรียนพัฒนาภาษาและฝึกการทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอบ IELTS ประกอบด้วย 2 Modules คือ General Module และ Academic Module
สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้ ได้แก่
 • เตรียมพร้อมให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ IELTS ใน 4 ทักษะ
 • แนะแนวทางและวิธีเพื่อให้นักเรียนทำสอบได้คะแนนสูงสุด
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทำคะแนนสอบได้ตามที่ต้องการ
ระยะเวลา
16 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี / 9.00am - 2.45pm)
ข้อกำหนดการรับเข้า
Upper Intermediate

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการศึกษาทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งภาษาและทักษะต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหรือ TAFE หรือวิทยาลัยอื่น ๆ ในอนาคต
ระยะเวลา
12 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี / 9.00am - 2.45pm)
ข้อกำหนดการรับเข้า
Upper Intermediate – Advanced