Mercury Colleges

Mercury Colleges

Mercury Colleges เป็นอีกหนึ่งสถาบันคุณภาพในกลุ่มของ The Education Group  เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความท้าทายและสร้างแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายในการจ้างงานหรือเพื่อศึกษาต่อ เปิดสอนทั้งนักเรียนชาวออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป

The Education Group ประกอบด้วย
 • Lloyds International College (ก่อตั้งเมื่อปี 1996) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business
 • Mercury Colleges (ก่อตั้งเมื่อปี 1960) - เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพได้แก่ ธุรกิจและการบริหารจัดการ
 • Cambridge College International – Australia & Dubai (ก่อตั้งเมื่อปี 1934) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business, Information Technology & Community Services
 • North Sydney English College (ก่อตั้งเมื่อปี 2002) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP และ IELTS
 • ICOM Training Australia (ก่อตั้งเมื่อปี 1992) – เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Information Technology,
  Microsoft & Cisco Certification Training
 • Williams Business College (ก่อตั้งเมื่อปี 1894) – เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business Administration, Business Management และ Event Management
 • Imperial College Australia (ก่อตั้งเมื่อปี 2008) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business และ Health (Massage)
ทำไมต้องเรียนที่ Mercury Colleges?
 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนอันยาวนานกว่า 50 ปี
 • สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น Native English Language Speaker ทุกท่าน
 • หลักสูตรได้มาตรฐานในราคาประหยัด
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิที่ให้การรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก Bondi Junction ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน Bondi Junction และเพียง 5 นาทีโดยรถถึง Bondi Beach ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของ Sydney สวรรค์ของนักเล่น Surf จากทั่วโลก
 • อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรี และห้องเรียนมีทั้งแบบ Theatre และ Tutorial พร้อมด้วยอุปกรณ์ Audio-Visual
 • มีการทบทวนบทเรียนเพื่อตอกย้ำความเข้าใจในเนื้อหาให้กับนักเรียน
 • อธิบายเนื้อหาบทเรียนอย่างมีระบบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย

MC 1

หลักสูตรวิชาชีพ (Vocational Courses)
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ III (Certificate III in Business)
หลักสูตรนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในตัวบุคคลที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนกับเพื่อนร่วมทีมได้
ระยะเวลา
26 สัปดาห์ (รวมวันหยุด 6 สัปดาห์)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนทาง online 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Option A  วันจันทร์ – อังคาร: 8am – 5pm & วันพุธ: 8am – 12pm
Option B  วันพุธ: 1pm – 5pm & วันพฤหัสบดี – ศุกร์: 8am – 5pm
ข้อกำหนดการรับเข้า
อายุ 18 ปี, จบ ม. 6, IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ IV (Certificate IV in Business)
หลักสูตรนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในตัวบุคคลที่สามารถใช้ทักษะที่ได้พัฒนามาเป็นอย่างดี นำมารวมกับฐานความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ นักเรียนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้ มีความเป็นผู้นำและสามารถช่วยแนะนำเพื่อนร่วมงานแก้ไขปัญหาได้
ระยะเวลา
39 สัปดาห์ (รวมวันหยุด 9 สัปดาห์)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนทาง online 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Option A  วันจันทร์ – อังคาร: 8am – 5pm & วันพุธ: 8am – 12pm
Option B  วันพุธ: 1pm – 5pm & วันพฤหัสบดี – ศุกร์: 8am – 5pm
ข้อกำหนดการรับเข้า
อายุ 18 ปี, จบ ม. 6, IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า, จบหลักสูตร Certificate III in Business

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบริหารจัดการ (Diploma of Management)
หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาทักษะและเสริมความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อบริหารทีมงาน และยังพัฒนาทักษะ พื้นฐานความรู้ และความตระหนักในการบริหารจัดการ

ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพขั้นสูงสาขาการบริหารจัดการนี้แล้ว จะมีความเข้าใจในกลไกและหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในองค์กรขนาดเล็ก และ/หรือขนาดใหญ่ได้

ระยะเวลา
39 สัปดาห์ (รวมวันหยุด 9 สัปดาห์)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนทาง online 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Option A  วันจันทร์ – อังคาร: 8am – 5pm & วันพุธ: 8am – 12pm
Option B  วันพุธ: 1pm – 5pm & วันพฤหัสบดี – ศุกร์: 8am – 5pm
ข้อกำหนดการรับเข้า
อายุ 18 ปี, จบ ม. 6, IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า, จบหลักสูตร Certificate IV in Business