Lloyds International College

Lloyds International College

Lloyds International College เป็นสถาบันในกลุ่มของ The Education Group รับประกันคุณภาพมาตรฐานเชื่อถือได้ เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก NSW Government Vocational Education and Training Accreditation Board (VETAB)

The Education Group ประกอบด้วย
 • Lloyds International College (ก่อตั้งเมื่อปี 1996) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business
 • Mercury Colleges (ก่อตั้งเมื่อปี 1960) - เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพได้แก่ ธุรกิจและการบริหารจัดการ
 • Cambridge College International – Australia & Dubai (ก่อตั้งเมื่อปี 1934) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business, Information Technology & Community Services
 • North Sydney English College (ก่อตั้งเมื่อปี 2002) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP และ IELTS
 • ICOM Training Australia (ก่อตั้งเมื่อปี 1992) – เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Information Technology,
  Microsoft & Cisco Certification Training
 • Williams Business College (ก่อตั้งเมื่อปี 1894) – เชี่ยวชาญหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business Administration, Business Management และ Event Management
 • Imperial College Australia (ก่อตั้งเมื่อปี 2008) – เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ EAP, IELTS และหลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ Business และ Health (Massage)
ทำไมต้องเรียนที่ Lloyds International College?
 • สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • หลักสูตรได้มาตรฐานในราคาประหยัด
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิที่ให้การรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย
 • โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง บน Pitt Street เดินทางสะดวก จากสถานีรถไฟใต้ดินTown Hall เพียง 2 นาทีเท่านั้น และไม่ไกลจากท่ารถประจำทาง ใกล้ทั้งแหล่ง Shopping และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น Darling Harbor, Sydney Opera House
 • สามารถสัมผัสถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลียได้แก่ Darling Harbor Opera House, Harbor Bridge และสวนสาธารณะ Hyde Park ด้วยการเดินเท้าในระยะสั้น ๆ
 • ได้เรียนรู้สังคมเมืองของ Sydney และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ
 • อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์และ Internet ฟรีสำหรับนักเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Courses)
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
หลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปนี้แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่  Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate และ Advanced ทางสถาบันฯ จะจัดให้มีชั้นเรียนพิเศษทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนสิ่งที่อยากเรียนเพิ่มได้ฟรี ได้แก่ การฝึกออกเสียง คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ การสนทนา และหัดทำข้อสอบ IELTS
ระยะเวลา
4 – 50 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี / 8.45 am - 2.30 pm)
ข้อกำหนดการรับเข้า
Beginner - Advanced

หลักสูตรเตรียมสอบ IETLS (IELTS Preparation Course)
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ถูกออกแบบเพื่อให้นักเรียนพัฒนาภาษาและฝึกการทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS
ระยะเวลา
16 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี / 8.45 am - 2.30 pm)
ข้อกำหนดการรับเข้า
Upper Intermediate – Advanced

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการศึกษาทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งภาษาและทักษะต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหรือ TAFE หรือวิทยาลัยอื่น ๆ ในอนาคต
ระยะเวลา
12 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – พฤหัสบดี / 8.45 am - 2.30 pm)
ข้อกำหนดการรับเข้า
Upper Intermediate – Advanced
หลักสูตรวิชาชีพ (Vocational Courses)
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ III (Certificate III in Business)
หลักสูตรนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในตัวบุคคลที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนกับเพื่อนร่วมทีมได้
ระยะเวลา
26 สัปดาห์ (รวมวันหยุด 6 สัปดาห์)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนทาง online 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันจันทร์ – อังคาร: 8am – 5pm / วันพุธ: 8am – 12pm
ข้อกำหนดการรับเข้า
อายุ 18 ปี, จบ ม. 6, IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ IV (Certificate IV in Business)
หลักสูตรนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในตัวบุคคลที่สามารถใช้ทักษะที่ได้พัฒนามาเป็นอย่างดี นำมารวมกับฐานความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ นักเรียนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้ มีความเป็นผู้นำและสามารถช่วยแนะนำเพื่อนร่วมงานแก้ไขปัญหาได้
ระยะเวลา
39 สัปดาห์ (รวมวันหยุด 9 สัปดาห์)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนทาง online 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันจันทร์ – อังคาร: 8am – 5pm / วันพุธ: 8am – 12pm
ข้อกำหนดการรับเข้า
อายุ 18 ปี, จบ ม. 6, IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า, จบหลักสูตร Certificate III in Business

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบริหารจัดการ (Diploma of Management)
หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาทักษะและเสริมความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อบริหารทีมงาน และยังพัฒนาทักษะ พื้นฐานความรู้ และความตระหนักในการบริหารจัดการ

ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพขั้นสูงสาขาการบริหารจัดการนี้แล้ว จะมีความเข้าใจในกลไกและหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในองค์กรขนาดเล็ก และ/หรือขนาดใหญ่ได้

ระยะเวลา
39 สัปดาห์ (รวมวันหยุด 9 สัปดาห์)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนทาง online 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันจันทร์ – อังคาร: 8am – 5pm / วันพุธ: 8am – 12pm
ข้อกำหนดการรับเข้า
อายุ 18 ปี, จบ ม. 6, IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า, จบหลักสูตร Certificate IV in Business