Holmes Institute

Holmes Institute

Holmes Institute ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 โดยเริ่มจากการจัดตั้งวิทยาลัยใน Melbourne, Australia ต่อมาในปี 1986 Holmes Institute เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนแห่งแรกในวิทยาลัย ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษาของประเทศออสเตรเลียอย่างกว้างขวาง และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 เป็นต้นมา ทางสถาบันฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายไปเปิดวิทยาเขตใหม่ที่ Sydney และเมืองสำคัญอื่น ๆ Brisbane, Gold Coast และ Cairns

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลออสเตรเลีย Holmes Institute จึงได้ริเริ่มหลักสูตรสำหรับการศึกษาระดับสูงในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (Holmes Institute of Higher Education) อย่างมุ่งมั่นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียหลายแห่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรอนุปริญญาของ Holmes Institute เพื่อไปเรียนต่อที่สถาบันอื่นที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในออสเตรเลีย

ตั้งแต่ปี 2001 โดยความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ Holmes Institute ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี และหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีในบางสาขา เริ่มในปี 2004 Holmes Institute of Higher Education ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทางด้านคุณภาพการสอนในระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ ซึ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

ปัจจุบัน Holmes Institute มีวิทยาเขต 5 แห่งในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่
 • Melbourne
 • Sydney
 • Brisbane
 • Gold Coast
 • Cairns

Accreditation and Membership

AUSTRADE     EA     NEAS

English Language
 • General English - หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในชีวิิตประจำวัน คลอบคลุมทักษะการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน รวมถึงหลักไวยากรณ์และการฝึกออกเสียง
 • English for Academic Purposes (EAP) - หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง หรือในระดับมหาวิทยาลัย
 • IELTS Preparation - หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มุ่งเน้นการปูื้พื้นฐานในการทดสอบ IELTS
 • Business English - หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานระดับสากล สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทางโทรศัพท์และอีเมล์
 • High School Preparation - หลักสูตรเตรียมพื้นฐานสำหรับเด็กเพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึง Holmes Secondary College ด้วย
download
Holmes – English Brochure

Secondary College
Melbourne
Sydney
Year 11 Victorian Certificate of Education (VCE)
 • English (ESL)
 • Mathematics (General Mathematics / Mathematics Methods)
 • Chinese First Language
 • Economics
 • Business Management
 • Information Technology
 • Accounting
 • Physics
ระยะเวลาหลักสูตร: 1 เทอม (6 เดือน สำหรับศึกษาต่อวิชาชีพ)
                             2 เทอม (1 ปี สำหรับศึกษาต่อมหาวิทยาลัย)
ภาคการศึกษา: มกราคม / กรกฎาคม
Year 11 Preliminary Higher School Certificate
 • English (ESL)
 • Mathematics (2 Units Mathematics / 3 Unit Mathematics)
 • Chinese Background Speakers
 • Information Processes and Technology
 • Community & Family Studies
 • Business Studies
 • Physics
 • Economics
ระยะเวลาหลักสูตร: 3 เทอม (9 เดือน)
ภาคการศึกษา: มกราคม / เมษายน
Year 12 Victorian Certificate of Education (VCE)
 • English (ESL)
 • Mathematics (Further Mathematics/Mathematics Methods)
 • Chinese First Language
 • Economics
 • Business Management
 • Information Technology
 • Accounting
 • Physics
ระยะเวลาหลักสูตร: 1 ปี
ภาคการศึกษา: มกราคม
Year 12 Higher School Certificate (HSC)
 • English (ESL)
 • Mathematics (2 Unit Mathematics/3 Unit Mathematics)
 • Chinese Background Speakers
 • Information Processes and Technology
 • Community & Family Studies
 • Business Studies
 • Physics
 • Economics
ระยะเวลาหลักสูตร: 1 ปี
ภาคการศึกษา: ตุลาคม
download
Holmes – Secondary College Brochure

Diploma & Certificate Courses (Vocational & Training)
 • Diploma of Business Management
 • Diploma of Business (Marketing)
 • Diploma of International Business
 • Diploma of Accounting
 • Diploma of Hospitality Management
 • Diploma of Hotel Management (including Commercial Cookery)
 • Diploma of Information Technology (Software Development)
 • Certificate IV in Commercial Cookery
download
Holmes – Diploma Brochure

Holmes Melbourne ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามรัฐสภา เดินทางสะดวกโดยรถไฟ รถราง หรือรถบัส บริเวณรอบสถาบันมีธนาคาร ร้านค้า ร้านกาแฟ สวนสาธารณะ และโรงแรม

แคมปัสนี้มีห้องเรียนมากมายหลายชั้น ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักผ่อนสันทนาการขนาดใหญ่ และเป็นสำนักงานใหญ่ของ Holmes Group

Holmes - Melbourne

Sydney เป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศ มี Opera House และสะพาน Harbor Bridge เป็นสัญลัุกษณ์ของเมือง Sydney เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่สวยงามและน่าค้นหา ทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ การพาณิชย์ และกีฬา นักเรียนจะสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยง่าย เพราะชายหาดอยู่ไม่ไกลจากกลางใจเมือง

Holmes - Sydney

เมือง Brisbane รัฐ Queensland เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 3 และเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศ Australia ด้วยสภาพภูมิอากาศกึ่งร้อน สวนสาธารณะ และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของเมือง Brisbane ช่วยสร้างบรรยากาศสบาย ๆ ผ่อนคลายให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี

Holmes - Brisbane

เมือง Gold Coast ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง Brisbane ห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เป็นเมืองที่มีหาดทรายสวยงาม, แสงแดด, กิจกรรม  คาเฟ่ และร้านอาหาร มากมาย

Holmes - Gold Coast

เมือง Cairns เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน และบรรยากาศสบาย ๆ  ด้วยเกาะ ป่าฝน และแนวปะการังที่มีชื่อเสียงโด่งดัง the Great Barrier Reef ทำให้เมือง Cairns เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการแสวงหาความแตกต่างเพื่อชื่นชมสิ่งแวดล้อมอันโดดเด่น

Holmes - Cairns