ELS UEC

ELS UEC

ELS Universal English College หรือ ELS UEC เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำและเก่าแก่ทีุ่่สุดของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีชื่อเสียงและประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาต่างชาติเป็นเวลายาวนานกว่า 24 ปี

เหตุผลที่ควรเลือก ELS UEC เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ
 • ความมีชื่อเสียง – ELS UEC เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • ประสบการณ์ – ประสบความสำเร็จในแวดวงการศึกษาถึง 24 ปี
 • หลักสูตรที่มีคุณภาพ – มีหลักสูตรที่หลากหลายเปิืดสอนตลอดทั้งปี ทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็กเล็ก บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองการผสมผสานเชื้อชาติของนักเรียนจากทั่วโลกในแต่ละชั้นเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม
 • ทำเลที่ตั้งกลางใจเมืองที่ยอดเยี่ยม – ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีไปยัง Sydney Harbour, Opera House และ Harbour Bridge และเพิ่งได้รับการตกแต่งปรับปรุงใหม่ทั้ง 2 ชั้น ตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย
 • เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของ Cambridge
 • หลักสูตร Direct Entry Pathways – หนทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียกว่า 40 แห่ง, วิทยาลัยวิชาชีพของรัฐบาล หรือ TAFE (Technical and Further Education) และวิทยาลัยวิชาชีพของเอกชน รวมไปถึงโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบาลและเอกชนในรัฐ New South Wales
 • การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ – โดยการพบปะพูดคุยตัวต่อตัวเพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงคฺ์ของผู้เรียน เพื่อวางแผนช่วยเหลือให้ถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
 • มีนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
 • โครงการพบปะสังสรรค์ ทั้งหลังเลิกเรียนวันธรรมดา และ “Oz Explorer” ในช่วงวันหยุด

Accreditation and Membership

AUSTRADE     EA     NEAS

จากประสบการณ์ยาวนานหลายปี ELS UEC ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้งตำราเรียนและซอฟแวร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น รวมถึงครูผู้สอนและวิธีการสอนที่มีคุณภาพสูง เปิดสอนภาษาอังกฤษถึง 12 ระดับ สิ่งเหล่านี้ทำให้ ELS  UEC มั่นใจในความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนทุกคน

ในฐานะผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษ ELS UEC มีหลักสูตรมากมายให้คุณเลือก เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ ตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจนถึงการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายทางอาชีพ และเป้าหมายทางการศึกษาของคุณได้เมื่อเรียนภาษาอังกฤษกับ ELS UEC

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)GE

หากคุณต้องการฝึกฝนและพัฒนาการสื่อสารของคุณในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างทั้งทางวัฒนธรรมและสังคม หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุด ซึ่งจะช่วยคุณพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

ระยะเวลาหลักสูตร: 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์


หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)EAP

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยวิชาชีพของรัฐบาล หรือ TAFE (Technical and Further Education) และวิทยาลัยวิชาชีพของเอกชน โดยไม่ต้องมีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบเข้มข้น รวดเร็ว และท้าทาย ซึ่งคลอบคลุมทักษะหลัก ๆ ที่จำเป็น เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน การฟังและอ่านเชิงวิชาการ การจดบันทึก การนำเสนอผลงาน การวิจัยทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ้างอิง เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย

ELS UEC มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 10 แห่งในออสเตรเลีย ที่ยินดีต้อนรับนักเรียนที่จบหลักสูตรจาก ELS UEC เืพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท, สถาบัน 5 แห่งที่รับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยวิชาชีพอีก 25 แห่ง รวมถึง TAFE NSW และ TAFE Tropical North Queensland ซึ่งรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตร Certificate, Diploma และ Foundation Program

ระยะเวลาหลักสูตร: 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์

download
ELS UEC Pathway Partners

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS™ (IELTS™ Preparation Course)IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS™ จะเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS™ – Academic Module เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยมุ่งเน้นเชิงวิชาการ

 • ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ IELTS™
 • สอนทักษะที่จำเป็นในการสอบแต่ละส่วน – การเขียน การพูด การฟัง และการอ่าน
 • เพิ่มความเชื่อมั่นและคลายความกดดันในเวลาสอบ
 • ช่วยเพิ่มคะแนนให้ถึงเป้าหมายของคุณ

ระยะเวลาหลักสูตร: 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์


หลักสูตร Academic Year & SemesterBusiness English

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเป็นระยะเวลานาน นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนหลักสุตรภาษาอังกฤษได้หลายหลักสูตรควบรวมกัน หรือหากคุณต้องการสามารถเลือกโครงการฝึกงาน (4-6 สัปดาห์)

ระยะเวลาหลักสูตร:

 • Academic Semester: 23 weeks + 4 weeks’ holiday
 • Academic Year: 33 weeks + 6 weeks’ holiday
 • Extended Academic Year: 46 week + 5 weeks’ holiday

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับมัธยมศึกษา High School Preparation Course (HSP)

Super IE

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียน อายุ 13 – 17 ปีที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น กับ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ ของชาวออสเตรเลีย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัมคมศาสตร์ สุขศึกษา และคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำเป็นในการศึกษาต่อ รวมไปถึงแนวทางการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและแนะแนวทางการปรับตัวให้นักเรียนคุ้นเคยกับชีวิตในโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่

ระยะเวลาหลักสูตร: 22.5 ชั่วโมง/สัปดาห์

download
ELS UEC Brochure
ELS UEC Application 2013

ELS UEC ที่ Sydney ตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัยกลางใจเมือง มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ชั้นเต็ม ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจาก Sydney Harbour และมีสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่รายล้อมสถาบันมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารนานาชาติ และโรงภาพยนตร์ ซึ่งทำให้การหางานและการเดินทางมาทำงานง่ายขึ้น

ELS Brisbane เป็นส่วนหนึ่งของ ELS Language Center ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดของประเทศอเมริกา วิทยาเขตที่บริสเบนนี้ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับ Metropolitan South Institute of TAFE (MSIT) ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาล Queensland มีมาตรฐานสูงในระบบการเรียนการสอน ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของนักศึกษา และการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเต็มที่ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและสวยงาม ห่างจากใจกลางเมืองบริสเบนเพียง 13 กิโลเมตร นักเรียนของสถาบัน ELS สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ MSIT ได้ทุกอย่าง และสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ MSIT ได้โดยตรง

ELS UEC Brisbane