Discover English

Discover English

Discover English เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดใน Melbourne ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและองค์กรชั้นนำระหว่างประเทศหลายแห่ง การเดินทางสะดวก และยังแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า อาร์ตแกลเลอรี่ และร้านอาหารหลากหลายประเภท

ทำไมต้องเรียนที่ Discover English?

  • Students come first – Discover English คำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเป็นอันดับแรก ด้วยตารางเรียนที่คล่องตัว กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่หลากหลาย บรรยากาศการเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
  • First class student services – มีบริการสำหรับนักเรียนอย่างมืออาชีพ
  • 10 hrs of free classes/teacher support each week – ส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนด้วยการเพิ่มชั่วโมงเรียน  หรือเข้าห้องสมุดโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ฟรี
  • English only campus – นโยบายส่งเสริมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษและจะพบว่าสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจทีเดียว
  • Free ISIC membership – รับบัตรสมาชิก ISIC ฟรี! สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการต่าง ๆ ได้มากกว่า 44,000 แห่งทั่วโลก
  • Three different timetables and greater flexibility – เลือกตารางเรียนได้ มี 3 แบบ เพื่อตอบสนอง lifestyle ของนักเรียน
  • Discover More – นอกจากเรียนในชั้นเรียนปกติแล้ว นักเรียนจะได้รับ “ความพิเศษ” ที่ทางสถาบันจัดให้ เช่น กิจกรรมนอกชั้นเรียนตลอด 7 วันในแต่ละสัปดาห์ ฟรี! Elective Class ในแต่ละวัน ได้แก่ ชั้นเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation), การฝึกออกเสียง (Pronunciation) และ ชั้นเรียนเตรียมสอบ TOEIC เป็นต้น
  • Discovery Club – นักเรียนสามารถแนะนำกิจกรรมที่สนใจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละประเทศ การพบเพื่อนใหม่ และได้ทดสอบภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
  • Caring staff and teachers – เจ้าหน้าที่และครูผู้สอนให้ความสนใจกับนักเรียนทุกคน
  • Central, modern location – ทำเลที่ตั้งของสถาบันอยู่ใจกลางเมืองที่ทันสมัย

Accreditation and Membership

NEAS     EA     AUSTRADE     Study Melbourne

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความคล่องแคล่ว ด้วยวิธีการสื่อสารแบบบูรณาการนักเรียนจะได้ฝึกการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นอกจากนี้ยังปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์เพื่อให้บรรลุการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงอย่างคล่องแคล่ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ Discover English เป็นเพียงสถาบันเดียวที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนการเขียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและหลักไวยากรณ์ของนักเรียน

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)
Beginner – Advanced
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 72 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Certificate, Diploma, ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้วยการเน้นทักษะการเขียนและการวิจัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ และยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS อีกด้วยด้วย และสถาบัน Discover English มีหลักสูตรรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยมากมาย

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Purposes)
IELTS 5.0
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5 – 31 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุึรกิจเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจในโลกปัจจุบัน หัวข้อทางธุรกิจที่หลากหลายจะถูกนำมาสอนในชั้นเรียน โดยเน้นคำศัพท์เฉพาะและทักษะการสื่อสาร เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการติดต่อธุรกิจ และหลักสูตรนี้ยังรวมถึงการเตรียมสอบ TOEIC ด้วย

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(Business English)
IELTS 5.0
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 27 สัปดาห์

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Exam Preparation)

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด สำหรับ General Module และ Academic Module และที่สำคัญเน้นเทคนิคการทำสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
(IELTS Exam Preparation)
IELTS 5.0
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 21 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (English Excel)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษขั้น Advanced ที่ต้องการกำจัดข้อผิดพลาดที่ฝังมานานและขัดเกลาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาให้สูงมากขึ้นและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด

หลักสูตร
ข้อกำหนดในการรับเข้า
ชั่วโมงเรียนต่ือสัปดาห์
ระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูง
(English Excel)
IELTS 6.5
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 – 13 สัปดาห์
download
Discover English Brochure 2013